Fagskoler

Utøvende lederskap i praksis

Kurs-id: 286711
Sted: Østfold
Timetall: 120
Kursstart Info: 27.08.2020 - 30.06.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist:
Pris: kr Gratis - Studenten betaler kun materiell og semesteravgift
Kontaktperson: Turid Alice Andresen
E-post: turid.andresen@aof.no
Telefon: 69130410
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Fagskoleutdanningen utøvende lederskap i praksis er et praktisk rettet studium tilpasset ledere og kommende ledere i bedrifter, organisasjoner og kommuner. Utdanningen gir 30 studiepoeng.

Utdanningen passer for deg som ønsker å bli en leder/mellomleder, eller for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

HVORFOR FAGSKOLEUTDANNINGEN UTØVENDE LEDERSKAP I PRAKSIS?

De fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling. Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet forøvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskole  Utøvende lederskap i parksis gir en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

FAGSKOLEUTDANNINGENS INNHOLD:

Kjerneområdene som dekkes i studiet er relasjonsledelse, økonomi, markedsføring/kommunikasjon, ledelsesfaget, organisasjon, endringsarbeid, strategi, samspill, LEAN og scenarieutvikling.

Emne 1: Grunnelementer i ledelsesfaget og samfunnsfaglige emner: Dette emne har innføring i studiet og studieteknikk. Dette emnet inneholder også blant annet: økonomi - organisasjon og ledelse - markedsføring - samfunnsfaglige emner.

Emne 2: Lederskap og forutsetninger for endring: Dette emne tar blant annet for seg: styrkebasert ledelse og relasjonsledelse -  fra posisjon til relasjon - tilbakemelding og forventning - konflikthåndtering og personlig utvikling -  emosjonell modenhet - HMS for ledere.

Emne 3: Strategi, samspill og scenareieutvikling: Dette emne tar blant annet for seg: prinsipper for strategisk dialog og forankring - visualisering av fremtid - scenarieutvikling og hvordan dette påvirker endringskompetansen og strategisk responsevne - metode for utvikling av strategisk plan - HO SHIN.

Emne 4: LEAN og implementering: Dette emne ta blant annet for seg: grunnleggende innføring i LEAN og arbeidsmetoder - LEAN-spillet -  LEAN i et HMS og lønnsomhetsperspektiv -  det kontinuerlige forbedreingsarbeidet.

Emne 5: Fordypning: Fordypningsoppgave med selvvalgt fordypningstema. Eksamen med individuell muntlig høring med utgangspunkt i fordypningsoppgaven.

PRAKTISK INFORMASJON

Opptakskrav: For opptak til fagskoleutdanningen Utøvende lederskap i praksis kreves fullført og bestått videregående opplæring fra yrkesfaglig studieretning. Søker må i tillegg ha minimum 2 års relevant arbeidserfaring (minimum 3.360 timer).  

Opptak på bakgrunn av realkompetanse: Med realkompetanse menes all formell og ikke formell kompetanse som er opparbeidet gjennom skolegang, arbeid, fritid og som er relevant for dette studiet, dvs. ca 5 års praksis som ufaglært eller en kombinasjon av relevant praksis og skolegang.

Fritak: Utdanningen er delt inn i emner. Det er mulig for studenten å søke fritak fra et eller flere emner dersom det kan dokumenteres at de har tilsvarende emner fra tidligere.

Eksamen: Utdanningen avsluttes med en skriftlig fordypningsoppgave med påfølgende muntlig høring.

Gjennomføring: Utdanningen er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges opp med  undervisning 1 kveld pr. uke og 1 lørdag hver 6. til 8. uke samlingsbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring. 

SØK FREM TIL STUDIESTART

Søknadene blir behandlet i den rekkefølgen de kommer inn. For å sikre deg en studieplass kan det være lurt å søke så fort som mulig. Vi gleder oss til å se deg!

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: