Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Coaching og relasjonsledelse Viken/Østfold 07.02.2022 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Viken/Østfold 24.08.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Viken/Fredrikstad 26.08.2021 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie Viken/Sarpsborg 25.08.2021 Påmelding
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Miljøarbeid innen rus Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Dagtid Viken/Fredrikstad 26.08.2021 Påmelding
Psykisk helsearbeid Barn og unge V22 - H23 Viken/Østfold 03.02.2022 Påmelding
Rehabilitering - Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis Viken/Fredrikstad 25.08.2021 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren Viken/Fredrikstad 24.08.2021 Påmelding