Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie 21 - 22 Dagtid Viken/Sarpsborg 04.02.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS21 - 22 Dag Viken/Sarpsborg 02.02.2021 Påmelding
Fagskole Miljøarbeid innen rus 21 - 23 Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid med fordypning i barn og unges psykiske helse21 - 22 Viken/Østfold 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 21 - 22 Dagtid Viken/Fredrikstad 02.02.2021 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 21 - 23 Kveld Viken/Østfold 25.08.2021 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 21 - 22 Viken/Moss 03.02.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren V-21 Viken/Fredrikstad 19.01.2021 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis H20 Viken/Fredrikstad 26.08.2021 Påmelding
Rehabilitering dagtid 21 - 22 Viken/Fredrikstad 03.02.2021 Påmelding