Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Kreftomsorg og lindrende pleie 19 - 21 Østfold/Østfold 13.03.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge - 2019 - 2021 Østfold/Østfold 27.02.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 19 - 21 Østfold/Østfold 09.09.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering 19 - 21 Østfold/Østfold 27.02.2019 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Østfold/Østfold 27.02.2019 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Østfold/Østfold 19.03.2019 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren Østfold/Østfold 19.03.2019 Påmelding