Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Coaching og relasjonsledelse Viken/Østfold 17.08.2021 Påmelding
Coaching og relasjonsledelse Viken/Moss 14.03.2022 Påmelding
Kreftomsorg og lindrende pleie V22 - V23 Nettsamlinger Dag Viken/Sarpsborg 07.02.2022 Påmelding
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS Viken/Østfold 24.08.2022 Påmelding
Kroniske sykdommer V22 - H23 Kveld Nettsamlinger Viken/Østfold 01.02.2022 Påmelding
Miljøarbeid innen rus med fordypning i rusproblematikk blant barn og unge V22 - H23 Nettsamlinger Viken/Østfold 01.02.2022 Påmelding
Miljøarbeid innen rus V22 - H23 Kveld Nettsamlinger Viken/Østfold 01.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid - Dagtid Viken/Fredrikstad 03.02.2022 Påmelding
Psykisk helsearbeid Barn og unge V22 - H23 Viken/Østfold 01.02.2022 Påmelding
Rehabilitering - Hverdagsmestring, forebygging og helsefremming i teori og praksis Viken/Fredrikstad 24.08.2022 Påmelding
Rehabilitering H 21 - 23 Kveld Nettsamlinger Viken/Fredrikstad 01.02.2022 Påmelding
Rehabilitering V22 - V23 Nettsamlinger Dag Viken/Fredrikstad 07.02.2022 Påmelding
Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid V21 - H22 - Nettsamlinger Viken/Moss 01.02.2022 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis Viken/Fredrikstad 25.08.2022 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og oppvekstsektoren Viken/Moss 15.02.2022 Påmelding