Fagskoler

En fagskoleutdanning er en utdanning fra et halvt til to år, og er et fullverdig alternativ til universitets- og høgskoleutdanning. Utdanningen er godt tilpasset arbeidslivets behov, og er både yrkesrettet og praksisrelatert. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningen gir kompetanse som kan tas i bruk direkte i arbeidslivet, og er tilrettelagt slik at du kan kombinere den med jobb.

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Psykisk helsearbeid 2018 - 2020 Østfold/Østfold 24.09.2018 Påmelding
Fagskole Rehabilitering Østfold/Østfold 23.09.2019 Påmelding
Fagskole Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid Østfold/Østfold 17.01.2019 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Østfold/Østfold 26.02.2019 Påmelding