Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Coaching og relasjonsledelse Viken/Østfold 17.09.2020 Påmelding
Coaching og relasjonsledelse - Nettstudie Emne 1 Viken/Østfold 25.08.2020 Påmelding
Kroniske sykdommer hos voksne og eldre med fokus på diabetes, hjertesvikt og KOLS 20 - 22 Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Miljøarbeid innen rus 20 - 22 Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Psykisk helsearbeid 20 - 21 Heltid på dag Viken/Fredrikstad 24.08.2020 Påmelding
Psykisk helsearbeid 20 - 22 Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Rehabilitering 20 - 22 Viken/Sarpsborg 24.08.2020 Påmelding
Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid 20 - 22 Viken/Sarpsborg 20.08.2020 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis Viken/Østfold 27.08.2020 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis - Nettstudie Emne 1 Viken/Østfold 25.08.2020 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis - Nettstudie Emne 3 Viken/Østfold 25.08.2020 Påmelding
Utøvende lederskap i praksis for ansatte i helse- og omsorgssektoren H-20 Viken/Østfold 25.08.2020 Påmelding