Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

AOFs fagskoleutdanning

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fagskole Kroniske sykdommer med vekt på diabetes, hjertesvikt og KOLS Østfold/Østfold 10.10.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 19 - 21 Østfold/Østfold 10.10.2019 Påmelding
Fagskole Psykisk helsearbeid 19 - 21 Samlingsbasert Østfold/Moss 27.11.2019 Påmelding
Fagskole Rehabilitering 19 - 21 Samlingsbasert Østfold/Moss 27.11.2019 Påmelding
Fagskole Utøvende lederskap i praksis Østfold/Østfold 23.01.2020 Påmelding