STIPENDORDNINGER

Vet du at du kan søke stipend til kurs og utdanninger gjennom ditt LO forbund?

Lo's Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet. 

Liste over forbund som har rettigheter i LOs Utdanningsfond:

 • Norsk Arbeidsmadsforbund
 • Fellesforbundet
 • Norsk Transportarbeiderforbund
 • Handel og Kontor i Norge
 • EL & IT Forbund
 • Norsk Nærings - og Nytelsesmiddelarbeidsforbund
 • Norsk Sjømannsforbund
 • Norsk Tjenestemanslag
 • Forbundet for ledelse og teknikk
 • Fagforbundet
 • Industri Energi

Nyttig informasjon:

Industri Energi og LO sitt utdanningsfond gir stipend til alle medlemmer som har vært fullt betalende, yrkesaktivt medlem i Industri Energi i minst 6 måneder.

Les mer her: https://www.industrienergi.no/kurs-og-konferanse/sok-om-stipend-til-videreutdanning-og-kurs/

Norsk Arbeidsmandsforbund: Hver søker kan få et stipend på inntil kr 2 000,- pr kurs/semester, normalt som følger: For dokumenterte utgifter inntil kr 999,- innvilges stipend på kr 500,- mellom kr 1000,- - 4999,- innvilges kr 1000,- mellom 5000,- - 9999.- innvilges kr 1500,- og for mer enn kr 10000,- innvilges kr 2000,-.

Les mer her: https://arbeidsmandsforbundet.no/?s=stipend

HK`s Utdanningsfond: De medlemmer som tar fagbrev etter Lov om utdanning § 3-5, og medlemmer som gjennomfører norskkurs, har rettigheter i fondet etter at første måneds kontingent er betalt.

Tilskudd er som følger: 
1. Helårsutdanning: Inntil kr 14.000,- 
2. Fagbrevkurs: Inntil kr 10.000,- 
3. Andre korte kurs: Inntil kr 8.000,- 
4. Norskkurs: Inntil kr 8.000,-

Les mer her: https://utdanningsfond.lo.no/

HKs Stipendordning for høyere utdanning: 
For de som tar utdanning på høgskole-/eller fagskolenivå som gir studiepoeng eller fagskolepoeng. 
Søknadsfristene er 1. februar for vårsemesteret og 15. september for høstsemesteret. 
Kr. 50000,- på heltid. Kr. 37500,- på deltid.

Les mer her: http://www.hkinfo.no/Fond-og-stipend/HKs-Stipendordning-for-hoeyere-utdanning
 
Fagforbundet: Utdanning: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil kr. 12 000,- per kalenderår. Støtten gjelder alle typer grunn-, etter- og videreutdanninger på hel- eller deltid som gir formell kompetanse, studiepoeng eller varer 80 timer eller mer.

Les mer her: https://www.fagforbundet.no/medlemskap-og-fordeler/stipend/
 
Fagforbundet: Kurs: Du får dekket halvparten av egne dokumenterte utgifter inntil kr. 3000,-  per kalenderår for kortvarige yrkesfaglige kurs med en varighet på under 80 timer.

LO Stat: 
http://www.lostat.no/utdanningsstipendet/lo-stats-utdanningsstipend-article128-221.html

 

Stipend fra andre forbund:

Parat: 
https://www.parat.com/kompetanse/stipend-4314

Delta: 
https://delta.no/medlemsfordeler/stipend-fra-delta

 

Ta kontakt med ditt forbund og søk støtte til kurs og utdanning.

Del kurset på sosiale medier: