Stipendordninger

Du kan søke om støtte til utdanning gjennom ditt forbund

LOs utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år

Mer informasjon finner du her:https://utdanningsfond.lo.no/

 

Fagforbundet og HK har egne stipendordninger. Ta kontakt med ditt forbund.

Fagforbundet

Handel og kontor

Del kurset på sosiale medier: