KOMPETANSEPLUSS

Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som gir støtte til opplæring for ansatte, primært med kort formell utdanning. Tilskuddsordningen skal medvirke til å styrke grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. Kompetansepluss Arbeid skal også medvirke til at arbeidstakere som trenger norskopplæring, kan lære seg norsk samtidig som de er i arbeid.

 

 

KOMPETANSEPLUSS - HVA ER DET

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring i grunnleggende ferdigheter. Ordningen forvaltes av Kompetanse Norge, et direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet. De siste årene har det årlig vært delt ut ca. 200 millioner kroner, fra denne tilskuddsordningen til opplæring.

I alle yrker er det viktig å forstå og bli forstått. Det holder ikke alltid å kunne faget.
Mange arbeidstakere sliter med språkbegrensinger, lav lese- og tallforståelse og manglende opplæring i data. Dette kan f.eks. bety at de kan ha problemer med å lese eller skrive en melding, bruke mail og data eller utføre enkle kontrollregninger. Dette har negativ effekt på produksjonen, og på arbeidstakers mestringsfølelse og selvtillit. I arbeidslivsforskning er det vanlig å sette lav mestringsfølelse i sammenheng med høyt sykefravær.
AOF Østfold er godkjent tilbyder av Kompetansepluss og har gjennomført mange vellykkede opplærings-prosjekter.
 
 

OPPLÆRINGEN - HVORDAN FOREGÅR DEN?

Opplæringen skal være praksisnært og relevant i forhold til arbeidstakernes daglige arbeid. Vi skreddersyr kursene, i sammen med dere, etter hva dere mener de ansatte har behov for å få økt kompetanse i.
 
 

HVILKE EFFEKTER KAN DET HA FOR VIRKSOMHETEN?

  • Dokumenterte, positive effekter som opplæring i grunnleggende ferdigheter kan gi:
  • færre feil og mindre svinn
  • bedre rapportering
  • bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • mer selvgående og motiverte ansatte
  • smidigere drift og bedre kundeservice
  • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev
 

Ta kontakt med oss! Søknadsfristen er allerede 10. desember 2018, så ikke vent med å ta kontakt med oss!

Del kurset på sosiale medier: