HMS

Målrettede og motiverte medarbeidere er et resultat av investeringer i eget arbeidsmiljø.

Helse, miljø og sikkerhet handler om å unngå skader, ulykker, mistrivsel, samt å skape samhold, faglig og personlig utvikling, høy produksjon og høy lønnsomhet. AOF Østfold gjennomfører en rekke kurs innen Helse, miljø og sikkerhet

 

Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Læringsmålene med grunnopplæring arbeidsmiljø skal være i tråd med forskrift om verneombud og arbeidsmiljøutvalg som innebærer at deltakeren etter endt kurs skal ha:
 • Fått en innføring i hvordan verne og miljøarbeid skal drives, gitt kunnskaper om ergonomi, støy, belysning, klima og trivselsskapende tiltak
 • Fått informasjon om ulykkesvern og bruk av personlig verneutstyr samt en innføring og orientering om forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) og det lovverk som denne omfatter.
 • Dersom det brukes kjemiske stoffer skal det gis opplæring om de helsefarer som forbindes med dette.

 

 

HMS for ledere/ arbeidsgivere

Selv om HMS (helse-, miljø- og sikkerhet) etter hvert begynner å bli et innarbeidet begrep og den nye arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsgiver om HMS opplæring, kan det være vanskelig å komme i gang.
Når Arbeidstilsynet kommer på besøk, når anbud skal utformes eller man skal i forhandlinger med forsikringsselskapet om premiefastsetting er det både nødvendig og lønnsomt å kunne dokumentere hva man faktisk gjør på HMS området.
 • Hvordan kan jeg ha nytte av HMS arbeidet?
 • Hva skal jeg begynne med?
 • Hva er viktigst?
 • Hvilke krav stilles?
 • Hvem bør involveres?
 • Hvordan kartlegge?
 • Hvordan dokumentere?

 

 

Varme arbeider

Norske  forsikringsselskaper krever at alle som utfører tilfeldige varme arbeider hvor det benyttes utstyr som kan forårsake brann, skal ha et SIKKERHETSSERTIFIKAT. Hvis det ikke
foreligger nødvendig dokumentasjon på opplæring kan forsikringsselskapet kreve regress eller avkorting i erstatningssummen.
 
Målgruppe:

Alle som utfører/bruker:

 • Installasjons-, monterings-, reparasjons- og
 • Vedlikeholdsarbeider hvor det blir benyttet åpen ild
 • Sveise-, skjære-, lodde- og slipeutstyr
 • Taktekking med åpen flamme eller
 • Varmluftsverktøy
 • Annen bruk av ild eller varmeverktøy

 

 

Tilrettelagt opplæring

AOF Østfold kan tilby kurs tilrettelagt for din bedrift, der kursleder kommer til arbeidsplassen og gjennomfører opplæringen på det tidspunkt som passer bedriften. Ta kontakt med Trine, e-post: trine.jorgensen@aof.no, eller Hege, e.post:hege.eriksen@aof.no, for et uforpliktende tilbud.

 

Ønsker du å se vår HMS brosjyre? Trykk på linken  for vår brosjyre

http://fil.aof.no/HMS/$FILE/HMS.pdf

Del kurset på sosiale medier: