Gratis kompetanse-påfyll for bedrifter

Gjennom tilskuddsordningen ”Kompetansepluss arbeid”, kan bedrifter få gratis kompetansepåfyll for ansatte. - En fantastisk mulighet mange burde benytte, sier rådgiver Sissel J. Klingvall hos AOF Østfold.

 

 

AOF Østfold er en godkjent tilbyder av Kompetansepluss, som forvaltes av Kompetanse Norge. Er det noen i bedriften som kunne ha behov for opplæring i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving, regning, norskopplæring og digitale ferdigheter, er dette en fantastisk mulighet.

Helt gratis!

 

AOF bistår hele veien

AOF Østfold bistår gjerne med søknadsprosessen, samt at de skreddersyr kursene og gjennomfører dem på arbeidsplassen eller i AOFs kurslokaler.

Å få tilført kompetanse er en vinn-vinn-situasjon for både arbeidstaker og arbeidsgiver. Den ansatte føler seg verdsatt, og får økt tro på seg selv gjennom mestringsfølelse. Bedriften får mer motiverte og kompetente ansatte, sykefraværet går ned og effektiviteten øker, sier Klingvall.

Vi ser også at et grunnleggende kurs fører til at mange går videre og gjennomfører fagbrevutdannelse. Også teorien fram mot fagprøven, kan vi bistå med.

 

Eget team

AOF har et eget team knyttet til kompetansepluss, og behovet for opplæring er stort.

Klingvall nevner følgende eksempler:

  • Voksne som har slitt med omstilling fra manuelt arbeid til datastyrte prosesser, som f.eks. i industrien.
  • Arbeidsinnvandrere som behersker det norske språket dårlig. Spesielt aktuelt i byggrelaterte bransjer.
  • Alle med skrive- og leseproblemer, som går glipp av viktig informasjon og som er engstelige for endring.
  • Fremmedkulturelle  som sliter med språket og generell muntlig kommunikasjon.

 

Gode tilbakemeldinger

Vi tar maks ti elever på kursene, nettopp for at hver enkelt skal få påfyll på de

områdene de har behov for. I og med at det foregår i den enkelte bedrift eller forening, føles det «ufarlig», og man kan bistå til å løfte hverandre i kjente i og trygge rammer, sier Klingvall og legger til at tilbakemeldingene fra de som har gjennomført kursene er utelukkende positive.

Også frivillige organisasjoner kan søke om midler fra Kompetanse Norge, hvor spesielt norskkurs er etterspurt.

Er dette interessant i din bedrift, er det bare å ta kontakt for med informasjon, oppfordrer kompetanserådgiveren.

 

Del kurset på sosiale medier: