Fagbrev som platearbeider, sveisearbeider eller industrimekaniker

Plate, sveis og industrimekaniker er nærliggende fag som bygger på samme Vg1 - Teknikk og industriell produksjon og Vg2 - Industriteknologi. Vi setter derfor opp en klasse hvor deler av undervisningen vil være felles for alle tre fagene. Etter hvert vil deltakerne deles og får undervisning i sitt fagfelt.

Har du jobbet lenge som sveiser, platearbeider eller industrimekaniker men mangler formell kompetanse? Da er disse kursene noe for deg. 

PLATEARBEIDERFAGET

Jobber du som platearbeider innen en kjemisk eller mekanisk industri, skipsindustri, treforedling eller oljevirksomhet kan du  lese mer og melde deg på her. https://www.aof.no/ostfold/teori-til-fagproven/platearbeiderfaget---fagbrev/303362/kurs

 

SVEISEARBEIDERFAGET

Jobber du som sveiser innen en kjemisk eller mekanisk industri, skipsbygging, treforedling eller oljevirksomhet kan du lese mer og melde deg på  her: https://www.aof.no/ostfold/teori-til-fagproven/sveisefaget---fagbrev/301398/kurs

 

INDUSTRIMEKANIKERFAGET

Jobber du som industrimekaniker innen kjemisk eller mekanisk industri, oljevirksomhet, matvareproduksjon, skipsbygging eller treforedling kan du  lese mer og melde deg på her: https://www.aof.no/ostfold/teori-til-fagproven/industrimekanikerfaget---fagbrev/304154/kurs 

 

PRAKTISK INFORMASJON

Forkunnskaper: Minimum 3- års relevant arbeidspraksis.

Meld deg opp til teoretisk eksamen: Du melder deg selv opp til den teoretiske prøven via internett på Privatistweb. Fristen for oppmelding til eksamen på høsten er 15. september. For våren er fristen 1. februar. 

Meld deg opp til den praktiske prøven: Du kan melde deg opp til den praktiske prøven når du har bestått den teoretiske eksamen, og kan dokumentere 5- års relevant praksis. 
Du melder deg opp elektronisk på Østfold fylkeskommunes hjemmeside. 

Eksamensavgift: Eksamensavgiften og avgift for praktisk prøve er ikke inkludert i prisen, og betales samtidig mad at du melder deg opp til teoretisk eksamen eller praktisk prøve.

Finansiering: Utdanningen er godkjent for søknad om lån og stipend i Lånekassen. Søknaden finner du på http://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Hoyere-utdanning/  Du må ha levert deltakerkontrakt til AOF før du kan søke om lån og stipend. Er du medlem i en fagforening, vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. Enkelte forbund har egne stipendordninger. Vi anbefaler at du kontakter ditt forbund for hvilke ordninger de tilbyr.

Mulighet for gratis utdanning: Har du jobbet minimum 4 år som platearbeider, sveiser eller industrimekaniker og har folkeregistrert adresse i Østfold kan du søke om å få utdanningen finansiert. 

Mulighet for avdragsfaktura: AOF tilbyr deltakere som ikke mottar lån fra Lånekassen mulighet for avdragsfaktura. 

 

For mer informasjon kan du ringe oss på 69 13 04 10.

Del kurset på sosiale medier: