AOF - En NOKUT godkjent fagskole

AOF Østfold har sammen med øvrige AOF avdelinger i Norge en rekke offentlige NOKUT-godkjente fagskoler.

Gjennom kartlegging sammen med våre medlems-organisasjoner, Østfold Fylkeskommune og næringslivet, ønsker vi å bidra til et innovativt og fremtidsrettet studietilbud til alle Østfoldinger.

 

Hva er en fagskole?

En fagskoleutdanning bygger på videregående utdanning, og er et godt alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Det unike ved fagskoleutdanningene er at disse er praktisk rettet, og hvor det legges vekt på tette bånd til bransjene. Her opplever studentene at undervisningen er lagt opp til praktisk arbeid, og hvor dine tidligere erfaringer blir verdsatt. Våre erfaringer er at den praktiske kompetansen du får gjennom et fagskoletilbud, gir deg ferdigheter til å fungere i arbeidslivet fra første arbeidsdag. Du får samtidig en solid plattform for eventuelle senere studier.

 

Forkunnskaper og opptakskrav

For opptak til AOF Østfolds fagskoletilbud, eller til enkelte moduler i disse, kreves fullført videregående opplæring fra relevant studieretning. Har du ikke dette, kan vi i særskilte tilfeller gjøre opptak med bak­grunn i en realkompetansevurdering hvor det legges vekt på;

  • Omfang av yrkespraksis
  • Relevans i tidligere utdanning
  • Søkerens egenvurdering

 

AOF tilbyr samtidig en rekke studieforberedende kurs på vei til en fagskoleutdannelse. Ta kontakt med våre kompetanserådgivere for videre veiledning og spørsmål om våre fagskolestudier.

 

Våre nåværende tilbud

Behovet for helsefagarbeidere i Norge er stort, og hvor NAV forteller om at Norge frem mot 2035 vil ha behov for hele 57.000 flere helsefagarbeidere. Dette har AOF på landsbasis tatt på alvor og utviklet fagskoletilbud for dette behovet, og hvor AOF Østfold har følgende studietilbud:

  • Kroniske sykdommer
  • Kreftomsorg og lindrende pleie
  • Psykisk helsearbeid
  • Rehabilitering
  • Helse, aldring og aktiv omsorg
  • Spesialpedagogikk og flerkulturelt arbeid (Barnehage/SFO/Skole)

 

Dette i hovedsak som deltidsprogram, men hvor vi også kan tilby enkeltmoduler som rene kurs for aktører i omsorgssektoren. Følg samtidig med på våre nettsider - AOF Østfold vil fremover vurdere å utvikle flere spennende fagskoletilbud i tråd med frem­tidens behov, også innen andre bransjer.

Del kurset på sosiale medier: