View Larger Map

Selskapsinfo

AOF Østfold

Besøkadresse:
Stortorvet 5-7 , 1607 Fredrikstad Norge
Telefon:
69130410

E-post:
ostfold@aof.no

Verdier

LIKEVERD - SOLIDARITET - DEMOKRATI

AOF Østfold har stolte tradisjoner innen voksenopplæring og folkeopplysning. En avdeling som både er bærer av tradisjoner og er tro mot sine verdier, og samtidig er opptatt av å være underveis, tilpasset det samfunnet vi lever i.

Voksenopplæring skal bidra til å gjøre hverdagen mer meningsfull for folk. Kunnskap er et av de aller viktigste utjevningfaktorene i samfunnet, og kunnskap kan ikke fordeles som andre goder, men må tilrettelegges på enkeltindividets bakgrunn og forutsetninger.

AOF Østfold har alltid vært opptatt av å bruke voksenopplæring som et virksomt verktøy, som skal bidra til å endre og bedre individets, organisasjoners og bedrifters hverdag og virke. Derfor er det å tilrettelegge læringen basert på den bakgrunn og de behov den enkelte har, avgjørende for at læring skal gi virkning og bidra til et mer meningsfullt liv.

AOF Østfold har som ambisjon å være ledende innen voksenopplæring og folkeopplysning i hele vårt fylke, hvor en særlig ønsker å være spydspiss for arbeidet med å gjøre voksenopplæringen til den viktigste utjevningfaktoren i samfunnet, samt være en sterk og god samarbeidspartner for alle sine medlemsorganisasjoner, deres tillitsvalgte og medlemmer.

Visjon

Vi skal være den ledende voksenopplæringsaktøren i vår region, og skal gjennom vår virksomhet bidra til at vår region utvikler seg positivt til det beste for innbyggerne.

Historie

AOF Østfold ble dannet 1. juli 2014, etter at avdelingene AOF Fredrikstad-Moss og AOF Sarpsborg, Halden og Indre Østfold slo seg sammen til å bli en avdeling.

Til sammen har vi formidlet kunnskap og kultur gjennom 60 år.

Vi har gjort mye for mange, men den største verdien er hva det enkelte mennesket har fått til. Som kunnskapsformidler gjennom alle disse årene har mange tusener av Østfoldinger fått verdifull opplæring.
Det å lære opp voksne fra passive til aktive mennesker gjennom grunntanken om at alle trenger å lære. Vi har den samme målsettingen i dag. Målet er ikke forandret selv om samfunnet og tidene forandrer seg.

Kataloger

Stilling ledig

Ønsker du å undervise for AOF?

Vi har en stillingsannonse liggende ute på Karriere.no.

Stillingsannonsen finner du HER!  Du må søke på AOF Østfold i søkefeltet.

Ansatte

Christian Skyum
Daglig leder / Fagskolerektor
Øistein Pettersen
Salgs- og markedsleder
Trine Jørgensen
Kompetanserådgiver
Jan-Erik Kristiansen
Kompetanserådgiver
Marit Wiraas
Kompetanserådgiver
Betty Andresen
Kompetanserådgiver
Sissel J. Klingvall
Kompetanserådgiver
Linda Kobberstad
Kompetanserådgiver/ Veileder
Monika Henriksen Solbakken
Kompetanserådgiver
Linda J. Bakkland
Kompetanserådgiver
Eva Kristin Svendsen
Kompetanserådgiver
Lena Hagensen
Kontorsekretær
Venke Helen Mikalsen
Kontorsekretær
Turid Alice Andresen
Kompetanserådgiver
Anita Hovelsen
Fagansvarlig, Fagskole - Helse
Christin Aas Slydahl
Maria Frydenlund