• Med kompetanse i tankene
  Skal du være en god bussjåfør, må du kunne kommunisere med passasjerene. Derfor er det svært viktig å lære seg språket, sier Tair Dolrash.
 • Gratis kompetanse-påfyll for bedrifter
  Gjennom tilskuddsordningen ”Kompetansepluss arbeid”, kan bedrifter få gratis kompetansepåfyll for ansatte. - En fantastisk mulighet mange burde benytte, sier rådgiver Sissel J. Klingvall hos AOF Østfold.
 • KOMPETANSEPLUSS
  Kompetansepluss Arbeid er en tilskuddsordning som gir støtte til opplæring for ansatte, primært med kort formell utdanning. Tilskuddsordningen skal medvirke til å styrke grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. Kompetansepluss Arbeid skal også medvirke til at arbeidstakere som trenger norskopplæring, kan lære seg norsk samtidig som de er i arbeid.
 • Stipendordninger
  Du kan søke om støtte til utdanning gjennom ditt forbund
 • Lånekassen
  De fleste av våre utdanninger er godkjent for stipend og lån i Lånekassen. Så snart du har fått studieplass (kontrakt), kan du søke Lånekassen om stipend og lån. Du kan kun søke på nett.
 • NYHETSBREV
  Motta vårt nyhetsbrev på e-post.
 • AOF - En NOKUT godkjent fagskole
  AOF Østfold har sammen med øvrige AOF avdelinger i Norge en rekke offentlige NOKUT-godkjente fagskoler.
 • DAGHØYSKOLEN
  AOF Daghøyskolen er et spennende tilbud til voksne som av forskjellige grunner ønsker å starte livet "sånn litt på nytt".
Last inn flere nyheter