Kompetansepluss Arbeid

Dette er et tiltak fra myndighetene for å sikre at alle arbeidstakere har grunnleggende ferdigheter i norsk språk, lesing, skriving, regning og bruk av digitale hjelpemidler (IKT).

Mange bedrifter opplever at de trenger oppdatering av sine ansattes lese-, og skriveferdigheter på bakgrunn av større krav til dokumentasjon og rapportering. Andre bedrifter har utfordringer med at flere og flere verktøy blir digitale. Det lyses ut nærmere 200 millioner kroner gjennom Kompetansepluss til opplæring for bedrifter og offentlige etater som ønsker å styrke ansattes basisferdigheter. Kompetansepluss skal medvirke til å styrke grunnleggende ferdigheter i norsk, lesing, skriving, regning, digitale og muntlige ferdigheter blant voksne, slik at færre faller ut av arbeidslivet og flere kan ta del i opplæring og utdanning. Muntlige ferdigheter må kombineres med minst én annen ferdighet. Opplæringen skal være knyttet til deltakernes arbeidssituasjon. Ofte har dette opplæringstilbudet også stimulert de ansatte til å starte på en fagbrevutdanning. Ta kontakt på tlf 24 07 60 70 eller epost oslo@aof.no, så kan vi sammen kartlegge hvordan AOF kan skreddersy en søknad om midler til dette. Fristen for å søke i 2018 er en gang i november. Midler blir tildelt på nyåret.