Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 315431

Pris: 23500 + materiell og eksamensavgift kr

Foss vgs , Oslo
Kursstart Info: 26.08.2019 - 18.05.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 26.08.2019
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no