Barne- og ungdomsarbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 312770

Pris: 23500 + materiell og eksamensavgift kr

Kjellervolla Skole , Lillestrøm
Kursstart Info: 11.09.2019 - 20.05.2020
Tid: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 11.09.2019
Kontaktperson: Wendy Ann Wyant
E-post: wendy.wyant@aof.no