VOX-midler til kurs i muntlige ferdigheter

For første gang utlyser VOX midler til kurs i muntlige ferdigheter!Det betyr at det for første gang er mulig å søke om midler til opplæring i muntlig norsk for minoritetsspråklige i kombinasjon med opplæring i andre grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen. Søknadsfristen er 10. april.

Utlysningen gjelder arbeidstakere med kort formell utdanning som trenger å styrke sine grunnleggende muntlige ferdigheter i norsk. Opplæringen skal foregå på norsk og deltakerne må kunne snakke, forstå og følge opplæringen på norsk.

Det kan søkes om inntil kr 100 000 for hvert kurs på 80 timer.

Det kan søkes om tre ulike standardkurs på 80 timer:

A 40 timer lesing og skriving og 40 timer muntlige ferdigheter
B 40 timer regning og 40 timer muntlige ferdigheter
C 30 timer lesing og skriving og 30 timer muntlige ferdigheter og 20 timer digitale ferdigheter

Veiledende gruppestørrelse er 10 deltakere.

Man må søke sammen med en kurstilbyder.

AOF Oslo og Akershus er en erfaren tilbyder av denne type undervisning og har i dag samarbeid med flere virksomheter på dette området.
Vi her et stort nettverk av erfarne veiledere. Meld interesse til oss! Tine Solvang eller Sven Ytrelid på tlf 24 07 60 70.

 

Del kurset på sosiale medier: