Svennebrev Murerfaget

Teorikurs Murer

Oslo Bygningsarbeiderforening (OBF) og AOF Oslo og Akershus tilbyr svennebrevopplæringens teoridel i murerfaget høst 2018. Undervisningen gjennomføres over to semestre på Nydalen eller Foss videregående skole i Oslo på tirsdager, kl. 17:00 - 21:00

Kursstart tirsdag 4. september 2018

 

Kursavgiften finansieres gjennom en egenandel på kr. 2500,-,  tilskudd fra OBF, samt stipend fra LO. Utgifter til materiell og eksamensavgifter tilkommer.

 

For å ha rett til utdanningsstipend kreves minimum ett (1) års sammenhengende medlemskap i Oslo Bygningsarbeiderforening (LO Fellesforbundet).

Teorieksamen som privatist gjennomføres ved en videregående skole i ditt bostedsfylke i juni 2019.

Vi gjør oppmerksom på at det er krav om 60 mnd. (5) års allsidig fagrelatert praksis for å avlegge den praktiske fagprøven.

Når teorieksamen er bestått vil svenneprøve normalt kunne avlegges på din arbeidsplass/Kuben vgs i løpet av første halvår etter teorieksamen.

Kurset legger også opp til stor grad av egeninnsats, og det er en forutsetning at du behersker norsk.
 

Påmelding på mail til: borre.hagen@fellesforbundet.org

Husk å skrive på kursnavn i påmeldingen

 

Egenandel må betales før 1. september da det er et begrenset antall plasser på kurset.

 

Påmeldingsfrist 15. august


 

 

Del kurset på sosiale medier: