Svennebrev malerfaget

Teorikurs Malerfaget

Oslo Bygningsarbeiderforening (OBF) og AOF Oslo og Akershus tilbyr svennebrevopplæringens teoridel i malerfaget høst 2018.
Undervisningen gjennomføres over to semestre på Nydalen eller Foss videregående skole i Oslo på torsdager, kl. 17:00 - 21:00

Kursstart torsdag 6. september 2018

 

Kursavgiften finansieres gjennom en egenandel på kr. 2500,-, tilskudd fra OBF samt stipend fra LO. Utgifter til materiell og eksamensavgifter tilkommer.

 

For å ha rett til utdanningsstipend kreves minimum ett (1) års sammenhengende medlemskap i Oslo Bygningsarbeiderforening (LO Fellesforbundet).

Teorieksamen som privatist gjennomføres ved en videregående skole i ditt bostedsfylke i juni 2019.

Vi gjør oppmerksom på at det er krav om 60 mnd. (5) års allsidig fagrelatert praksis for å avlegge den praktiske svenneprøven.

Når teorieksamen er bestått vil svenneprøve normalt kunne avlegges på din arbeidsplass/Kuben vgs i løpet av første halvår etter teorieksamen.

Kurset legger også opp til stor grad av egeninnsats, og det er en forutsetning at du behersker norsk.
 

Påmelding på mail til: borre.hagen@fellesforbundet.org

Husk å skrive på kursnavn i påmeldingen

 

Egenandel må betales før 1. september da det er et begrenset antall plasser på kurset.

Påmeldingsfrist 15. august

 

Del kurset på sosiale medier: