Språk

«En mann uten språk er som en kamel uten pukkel», sier et gammelt ordspråk fra midtøsten.

Selv om ordspråket er gammelt, passer det godt inn i dagens samfunn. Et felles språk binder mennesker sammen. Språket gir oss identitet, åpner veier for kommunikasjon og bidrar til økt samhandling i arbeidslivet.

Hos AOF i Oslo og Akershus finner du mange ulike varianter av språkkurs. Vårt motto er at kommunikasjon er veien til en bedre hverdag – både privat og på jobb. Derfor tilbyr vi deg språkkompetanse til bruk både på feriereisen og i jobbsammenheng.

Del kurset på sosiale medier: