Skrivetrening til fagbreveksamen

Våre elever er som regel svært dyktige på sitt fagfelt, men ønsker seg ofte skrivetrening til eksamen. Faglærer i renholdsfaget Espen Kvien er bevisst på dette når han underviser ved AOFs fagbrevkurs. «Ofte møter jeg elever som er faglig veldig gode, men som er usikre på hvordan de lager en god skriftlig besvarelse. Da er det min jobb å gi dem den treningen.»

AOF har lært dette gjennom lang erfaring som kursleverandør til arbeidslivet: Svært mange ønsker å ta utdannelse i voksen alder. Men noen nøler med å melde seg opp til fagbrevkurs, fordi den skriftlige biten skremmer. Årsakene kan være forskjellige. Noen har ikke har skrevet en eksamen på flere år, noen har språkutfordringer og noen har lese- og skrivevansker. 
 
Derfor er skrivetrening en obligatorisk del av alle våre fagbrevkurs. 
 
Når faglærere søker arbeid hos oss, intervjuer vi dem alltid om hvordan de vil integrere skrivetrening inn i opplæringen. De lærerne som får jobb hos oss, forplikter seg til å gi elevene trening i skriftlig framstilling av fagstoffet. Dethandler om å klargjøre elevene best mulig, slik at de består eksamen.
 
Faglærer Espen Kvien utdyper gjerne hvordan han går fram for å gi elevene skrivetrening: «Jeg trener dem i å skrive korte, men nøyaktige setninger. Man kan også kombinere med forklarende tegninger. Når deltakerne går opp til eksamen, skal de være trygge på at de kan uttrykke sin fagkunnskap på papiret. Da består de eksamen, og kan motta fagbrevet slik de fortjener»
 

Del kurset på sosiale medier: