Sikkerhet på setet - vi setter opp ATV-kurs

En ATV er et praktisk hjelpemiddel i mange sammenhenger.  Jegere og andre som jobber i skogen oppdaget dette for lenge siden, men i det siste er det stadig flere privatpersoner som skaffer seg en ATV. Det å kjøre en ATV er både gøy og utfordrende.  Ofte er man uttenfor offentlig vei og uvettig bruk kan føre til ulykker. 

"Vi har sett et økende antall kjøretøyer og at antallet ulykker har økt kraftig, selv om det relativt sett fremdeles ikke er spesielt høyt" sier Finn Harald Amundsen, fagdirektør i Vegdirektoratet, til Aftenposten.  Kjøretøyet er populært og i fjor var det registrert over 30 000 ATV-kjøretøy i Norge.  Stadig flere ATVer i trafikken betyr også flere ulykker skriver Trygg Trafikk på sine nettsider.

Distriktsleder Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk Sør-Trøndelag legger til:  "Du får ingen spesiell føreropplæring på ATV, med mindre du kjører motorsport.  Andre som bruker disse kjøretøyene har førerkort for moped, motorsykkel eller bil.  Men en firehjuls ATV har helt andre egenskaper"  

Hovedregelen er enkel:

  • barn kan bruke ATV'er som max går seks km/t
  • dersom ATV'en går raskere enn 6 km/t, må den registreres
  • dersom egenvekten på ATV'en er under 150 kg, kan den registreres som moped og sjåføren må dermed være over 16 år og ha mopedlappen
  • dersom ATV'en ikke fyller vilkårene for å registreres som moped, må den registreres som firehjuls motorsykkel og da må man ha førerkortklasse B.  Det innebærer at sjåfør må være over 18 år og inneha førerkort for personbil.

For bruk av ATV som arbeidsutstyr er det imidlertid krav til dokumentert sikkerhets-opplæring på arbeidsutstyr dersom utstyret kan medføre risiko, noe som klart er tilfelle med ATV.

Men for privat bruk stilles det imidlertid ingen krav til spesialopplæring i bruk av ATV-kjøretøyet, og det er derfor opp til brukerne selv å lære seg sikker kjøring.

"I dag kreves ingen spesialutdanning eller trening utover den du skaffer deg selv. Det er et problem. Jeg har inntrykk av at mange av ulykkene skjer på grunn av mangel på kompetanse" sier Bård Morgen Johansen i Trygg Trafikk til avisa Adressa.

AOF tar signalene fra veimyndighetene og Trygg Trafikk om opplæringsbehov for førere på ATV på alvor og tilbyr nå egne kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring på ATV.
Kurset går over 16 timer og kombinerer teori og praksis med kyndige instruktører. Vi kommer tilbake med mer informasjon om kursstart og påmelding om ikke lenge.  Om du vil registrere deg som interessent allerede nå så ta kontakt med Erik Andresen på e-post erik.andresen@aof.no

Del kurset på sosiale medier: