Praksiskandidat - teori til fagbrev

Praksiskandidatordningen gjelder for voksne som allerede har lang og allsidig praksis innenfor et fag. Opplæringen er på videregående skoles nivå, men er tilrettelagt for voksne med allsidig praksis i faget.

Forskriftene til opplæringsloven, og  § 3-5, gir deg mulighet for å avlegge fagprøve/svenneprøve i faget om du har 5 års relevant praksis eller mer. Læreplanens mål er lagt til grunn for kravet om praksis i alle fag.

Omstillingsevne og kompetanse er nøkkelord i dagens samfunn. Som arbeidstaker møter du høye krav til faglig kompetanse og dokumentert kunnskap. Men at det er en forutsetning at du kan noe, eller i det minste er i stand til å lære deg et yrke, gir mening. Derfor er det viktig å få bekreftet kompetansen din. Det er her fagarbeideren virkelig står sterkt.

I AOF har vi opparbeidet et godt omdømme når det gjelder å utdanne voksne. Vi er kjent for gode og utviklende læringsarenaer og en profesjonell læringskultur.

AOF har opparbeidet seg et godt omdømme når det gjelder å utdanne voksne mennesker med ulike erafringer og ulikt ståsted. Gode læringsarenaer og en profesjonell læringskultur har gjort AOF til en av landets største kursaktører. Vi tilbyr teori til fagbrev innen følgende fag:

• Barne- og ungdomsarbeider
• Helse
• Byggteknikk
• Byggdrift
• Lager- og logistikk
• Renhold/overflateteknikk
• Salg
• Kontor og administrasjon
• Servitør

Del kurset på sosiale medier: