Kompetansetillitsvalgt

Bli med på kurs for å bli kompetansetillitsvalgt! Som kompetansetillitsvalgt skal du i samarbeid med arbeidsgiver bidra til kompetanseheving på arbeidsplassen. Du lærer om ulike utdanningsmuligheter, hvordan du skaffer deg oversikt over hva som trengs av kompetanse og hvordan du veileder - i motsetning til å gi råd.

Elin Rønning: Kompetanse- tillitsvalgt og hovedverne- ombud i Nidar:

"Jeg har jobbet i Nidar i 32 år og har sett hvordan teknologi og krav til kunnskap har endra seg. å jobbe som maskinarbeider innebærer noe helt annet i dag enn da jeg begynte. Vi kan ikke skremme folk til å skaffe seg ny kompetanse, men heller ikke skjule at det vil stilles høyere krav framover. Min oppgave er å sikre at alle Nidars ansatte får opplæring og nødvendig kompetanse i forhold til jobben sin."

Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO: "Kompetansetillitsvalgte skal sikre at livslang læring blir en realitet for alle"

Arne Eide, kompetanse- tillitsvalgt og nestleder:
"Å være kompetansetillitsvalgt kan være krevende, men er veldig spennende. Mitt motto som kompetansetillitsvalgt har alltid vært å motivere ansatte til å heve sin kompetanse. 
I løpet av de siste 7 årene har Alnor Kjemiske Fagforening sendt over 450 medlemmer på kurs hos AOF Haugaland. Dette samarbeidet er vi stolte av og det har bidratt til å gjøre våre medlemmer bedre."

Khawla Naji Hasssan: Jeg ble motivert til å ta fagbrev!
"Jeg kommer fra den kurdiske delen av Irak og har bodd i Norge i 12 år. Jeg jobber som renholder i Fredrikstad kommune og er organisert i Fagforbundet. Nå er jeg 35 år, og fra jeg var 16 til jeg var 23 fikk jeg 5 barn. Jeg fikk aldri noen skolegang i Irak, det lille jeg lærte å lese og skrive var det min far som lærte meg. Den kompetansetillitsvalgte i fagforeninga tok kontakt med meg og spurte om jeg hadde lyst til å bli med på kveldskurs sammen med andre renholdere. Vi skulle få opplæring i data, norsk og matematikk. Jeg lærte mye og vi hadde veldig godt sosialt miljø. Nå vil jeg ta fagbrev som renholder!"

 

 

Del kurset på sosiale medier: