HMS

Bli en bedre bedrift

Et godt arbeidsmiljø og et systematisk HMS arbeid er lønnsomt og utviklende både for den enkelte og for fellesskapet og virksomheten som helhet. Et stimulerende miljø hvor læring, mestring og utvikling står i fokus gir grobunn for kreativitet, trivsel og dermed også lønnsomhet. En sikker og god arbeidsplass er helsefremmende. Derfor er det i felles interesse, både for de ansatte og for virksomheten, at det drives et godt og effektivt helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Vi kan arbeidsmiljø
AOF Norge er en av landets største opplæringsaktører på HMS (helse-, miljø og sikkerhet) området. Våre avdelinger i hele landet tilbyr både åpne og bedriftsinterne kurs. Vi garanterer at våre kurs er i tråd med bestemmelser i lov og avtaleverk og at det kun benyttes autoriserte kursledere/veiledere og materiell.

Del kurset på sosiale medier: