HMS Fagskole

Utviklingen i samfunnet og i næringslivet fører med seg endringer på arbeidsplassen.

Fokus på arbeidsmiljø dreier seg derfor mer enn om bare å forebygge skader og iverksette sikkerhetstiltak. Temaer som konflikthåndtering, endringsprosesser, tidsplanlegging, medvirkning, ledelse og stress aktualiseres i stadig sterkere grad. Noe som har ført til en utvidelse av begrepet HMS. Fremtidsrettede bedrifter ser at HMS-kunnskap blir stadig viktigere. AOF er den eneste som tilbyr utdanning på Fagskole nivå innen dette området. Utdanningen går over to år på deltid og leder til tittelen HMS rådgiver.

Alice Wullum (40) er student ved HMS fagskolen ved AOF Oslo og Akershus. Utdanningen startet opp høsten 2014. Da Alice fortalte om sine planer om å ta denne utdanningen ble hun advart om at det ville bli kjedelig. Hun kan nå avkrefte dette. Alice har nå deltatt i 3 måneder og bruker begrepet «interessant» for å beskrive sine erfaringer. Hovedfokuset i utdanningen er lovverket knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Temaer som etikk, moral og bedriftsorganisasjon er viktige emner i denne sammenhengen. Det er også lagt stor vekt på kommunikasjon og formidling.

- Evnen til god kommunikasjon og formidling er alfa og omega i møtet med mennesker på arbeidsplasser, sier Alice. – I utdanningen trener vi på dette gjennom rollespill, hvor vi får tilbakemelding fra veileder og andre kursdeltakere. På denne måten lærer vi om konfliktløsning, og å kunne se seg selv i møtet med andre mennesker.

Alice vil bruke utdanningen som en del av en bachelorgrad, og i disse dager pågår det en spennende sak om fagskoleutvalgets innstilling til å gjøre om fagskolepoeng til studiepoeng.

Som HMS rådgiver kan du jobbe i både offentlig og privat sektor. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS rådgivere også er økende. Som ferdig utdannet HMS rådgiver fra AOF har du derfor mange spennende muligheter i arbeidslivet.

 

 

Klikk her for å gå til kurset

Del kurset på sosiale medier: