Helse, miljø og sikkerhet

Mange tror at kurs i helse-, miljø og sikkerhet (HMS) kun handler om sikkerhet. Men, de organisatoriske og mellommenneskelige (de psykososiale) aspektene er vel så viktig. 

På våre kurs innenfor helse, miljø og sikkerhet opplever vi ofte at kursdeltagerne blir overrasket over bredden i HMS.  Ofte tenker man at HMS er så konkret som kurs i varme arbeider, truckførerkurs eller forskjellige teori-kurs som handler om fysisk sikkerhet.

Vi i AOF er like opptatt av den «myke» delen av HMS som omhandler det som skje mellom mennesker og ikke minst lederens ansvar for et godt arbeidsmiljø.

Det overordnete mål er at deltakerne skal bli i stand til å jobbe aktivt og praktisk med arbeidsmiljø/HMS i egen virksomhet.

Vi tilbyr skreddersøm for nettopp din virksomhet. Vi er i dag leverandør av ulike HMS-kurs og opplæringstiltak for en rekke norske virksomheter innen ulike bransjer i privat og offentlig sektor. AOF har lang erfaring som en av landets største tilbydere av helse-, miljø og sikkerhetsopplæring. Ønsker din virksomhet et tilbud på HMS-kurs? Ta kontakt for et godt tilbud.

Hos AOF Oslo og Akershus har vi mange kurs innenfor HMS. Vi tilbyr både standardkurs og skreddersøm tilpasset den enkelte bedrift. Her er noen eksempler på kurs vi kjører i Oslo og Akershus:

·       40 timers grunnopplæring i arbeidsmiljø
·       Bro- og traverskrankurs
·       HMS for ledere
·       HMS for arbeidsgiver
·       Lastebilkran teori
·       Maskinfører – maskinførerkurs
·       Sikkerhetskurs lift- og personløfter
·       Truckføreropplæring
·       Varme arbeider

AOF – en kvalitetsleverandør. AOF er en totalleverandør på HMS området som tilbyr alt fra små selvinstruerende nettkurs til lengre utdanningsløp med studiepoeng samt Nordens første godkjente Fagskole på HMS.

All opplæring bygger på krav fastsatt i lover, forskrifter, avtaler og/eller egne kravspesifikasjoner og med faglig innhold i tråd med godkjente læreplaner.  AOF er sertifisert opplæringsvirksomhet på arbeidsutstyr ved ASAS Sertifisering AS, er Achilles, TransQ og Sellicha sertifisert samt sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Vi er en av tre virksomheter (Arbeidsmiljøsenteret, Industriskolen og AOF Norge) som har inngått avtale med Hovedorganisasjonenes Fellestiltak (NHO og LO) om å kunne tilby grunnopplæring arbeidsmiljø på vegne av partene. AOF er medlem av bransjeforeningen for sikkerhetskompetanse – Noorsi.

I og med at det er obligatorisk HMS-opplæring for ledere har det også dukket opp mange tilbydere av HMS-ekspresskurs som er av mer eller mindre seriøs kvalitet. Arbeidstilsynet (www.arbeidstilsynet.no) fokuserer på dette i flere av sine artikler (http://www.arbeidstilsynet.no/arbeidervernartikkel.html?tid=97151) og viser til Arbeidsmiljøloven § 3-5 (http://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§3-5) som pålegger arbeidsgiver plikt å gjennomgå opplæring i HMS.

I AOF har vi mange års erfaring med HMS-arbeid og har satt kvalitet og seriøsitet i høysetet.  Du finner derfor ikke ekspress-kurs i HMS hos oss. 

 

 

 

 

 

 

Del kurset på sosiale medier: