Basiskompetanse i arbeidslivet

Trenger du og dine medarbeidere kompetanseheving? Det kan vi i AOF Oslo og Akerhus hjelpe deg med!

Opplæring av deg og dine medarbeidere har et navn. Navnet er BKA - basiskompetanse i arbeidslivet. Opplæringen er gratis. Sammen med AOF Oslo og Akershus kan du søke om tilskudd til kompetanseheving av dine medarbeidere, innen skriftlig og muntlig språk, digitale ferdigheter og matematiske ferdigheter. 
 
 
Hva er BKA?
Kort fortalt er basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skoleverkets fem grunnleggende ferdigheter overført til arbeidslivet. Hvis du har medarbeidere som trenger et løft innen ferdighetene skriftlig, muntlig, digital og/eller matematiske kompetanse, kan dere få gratis opplæring. Man søker Vox om midler til opplæring innenfor en av ferdighetene eller en kombinasjon av forskjellige ferdigheter, etter behov.  
Vi i AOF Oslo og Akershus kan både læreplanen, kursavviklingen og søknadsprosessen. I samråd med din arbeidsplass kartlegger vi behovet, setter opp rutiner for kursavvikling og skriver søknaden.  Når tilslaget kommer skaffer vi lærere, og så er kursingen er i gang
 
Hvem er BKA for?
BKA er for ett eller flere formål. Noen medarbeidere er dyslektikere eller trenger bedre språkmestring. Skriftlige rutiner (for eksempel HMS) kan trenge forsterkning, eller nye IKT- systemer må læres inn. Vi møter også ansatte som trenger et løft for å bli mer effektive på Excel eller annen programvare, eller som vil lære seg studie- og skriveteknikker for etterutdanning. Vi har også hatt opplæring i matematikk for økonomistyring, budsjettforståelse, konvertering av enheter innen produksjon osv. 
 
Hvorfor BKA?
Arbeidslivet forandrer seg veldig raskt. Kravene til skriftlig kommunikasjon er sterkere enn før, nye rutiner krever rask og effektiv opplæring av de ansatte og migrasjon inn i arbeidslivet skaper behov for bedre språktrening. Både medarbeidere og ledere bruker mye tid på å unngå eller rette misforståelser, og å prøve og feile seg gjennom nye rutiner. Fra et pedagogisk ståsted er manglende mestring på arbeidsplassen stress- og sykdomsfremkallende.  
 
Virket dette interessant?
Ta gjerne kontakt med oss på telefon; 24 07 60 70 eller e-post: oslo@aof.no, slik at vi sammen kan heve kompetansen i din bedrift!
 

Del kurset på sosiale medier: