AOF - voksenopplæring i mer enn 80 år

AOF Norge er et studieforbund som bygger på kollektivt medlemskap av organisasjoner med individuelle medlemmer. Forbundet er sammensatt av faglige, politiske, sosiale og kulturelle organisasjoner innen norsk arbeiderbevegelse og samfunnsliv.

AOF har en pedagogisk plattform som bygger på et humanistisk læringssyn og fokuserer på erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder og deltaker for å stimulere til handling. I god folkeopplysningstradisjon skal AOF arbeide for å utvikle medlemsorganisasjonenes konkurransekraft, og legge til rette for samfunns- og verdidebatt.

AOF skal:
    •    skolere medlemsorganisasjonenes medlemmer og tillitsvalgte
    •    være arbeidslivets naturlige samarbeidspartner for kompetanseutvikling og læring
    •    imøtekomme enkeltmenneskets behov for kompetanse, og gjennom sin virksomhet fremme likestilling i adgang til kunnskap
    •    være arbeiderbevegelsens kulturorganisasjon
    •    være et landsdekkende studieforbund med fokus på nærhet, kvalitet og fleksibilitet
 

Del kurset på sosiale medier: