Studieforbundet AOF Norge

AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Vi er organisert med hovedkontor i Oslo og avdelinger og underkontorer over hele landet.

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis. 
 
Våre kundegrupper er enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Vi leverer opplæring på mange ulike områder og nivåer. Yrkesrettede kurs og skreddersydde opplæringstiltak for bedrifter er sentrale virksomhetsområder. Vi leverer høgskolekurs tilpasset voksne, og vi har ikke minst en stor aktivitet knyttet til myndighetenes satsing på basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Denne satsingen omfatter kurs for mennesker med lese- og skrivevansker, vansker med matematikk, grunnleggende dataforståelse osv. Vi leverer også en rekke hobbypregede kurs. 
 
AOF - arbeidslivets kompetansepartner

 

Del kurset på sosiale medier: