Nettbasert kurs

AOF NettOpp står for nettbasert opplæring og tilbyr selvinstruerende nettkurs som kan gjennomføres hvor som helst og når som helst. AOF NettOpp er oversiktlige og brukervennlige kurs med de viktigste suksesskriteriene for vellykket e-læring. Bevisste pedagogiske valg ivaretar pedagogiske elementer som motivasjon, aktivitet, konkretisering, individualisering, visualisering og integrasjon. Velkommen til fleksible kvalitetskurs hvor du er sjefen og bestemmer hvor, når og hvordan du gjennomfører kurset.

Alle våre Nettbasert kurs

Kurs Fylke/Sted Kursstart
Dataopplæring
Access 2010 - Grunnleggende (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Datakortet Modul 1-7 - Office 2013 (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Excel 2016 (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Grunnleggende IT-Forståelse (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
IT-sikkerhet (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
MS Office 2016 - 4 Moduler (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
MS Outlook 2016 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
PowerPoint 2016 - Grunnleggende - (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Windows 10 (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Word 2016 - Grunnleggende (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fellesfagene yrkesfag
Matematikk 1PY /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Grunnskole
Forkurs praktisk matematikk /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Helse miljø og sikkerhet
Arbeidsmiljøutdanningen - 40 t grunnkurs (Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Arbeidsmiljøutdanningen - 40 t grunnkurs (Norsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Brukerkurs Stillas /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE høy- og lavspenning - Resertifisering (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE høyspenning - Resertifisering (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE høyspenning industri - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE høyspenning offshore - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE Instruert person /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE lavspenning - Norsk, Engelsk - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE lavspenning industri - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
FSE lavspenning offshore - Resertifisering (Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Førstehjelp - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Førstehjelp for bygg og anlegg - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
HMS - Kjemikaliekurs (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
HMS for ledere Trøndelag Oslo/Oslo 01.01.2021 Påmelding
LISA LEKEPLASSINSPEKSJON OG SIKKERHETSARBEID (A KURS) Trøndelag/Tiller 01.01.2021 Påmelding
Lufttransport av farlig gods (Norsk, Engelsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Personvern - kontroll og overvåking i arbeidslivet - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Smitterenhold - Nettkurs /Nettkurs 22.04.2020 Påmelding
Varme arbeider - (Engelsk, Norsk, Polsk) - Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Språk
Engelsk grammatikkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Norsk som andrespråk /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Yrkesnorsk - Helse - Nettkurs /Nettkurs 22.04.2020 Påmelding
Studiekompetanse Generell
Allmennfaglig påbygging med fagbrev /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Allmennfaglig påbygging uten fagbrev /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Engelsk VG1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Generell studiekompetanse 23/5 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Geofag 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Geofag 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Geografi /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Historie /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Historie og filosofi 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Internasjonal engelsk /Nettkurs 31.01.2021 Påmelding
Kroppsøving /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk S1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk S1 + S2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk S2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk 1P /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk 1P+2P /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk 1T /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk 2P /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk 2PY /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Naturfag VG1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Naturfag VG3 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Norsk /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Nynorsk grammatikkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Samfunnsfag /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Samfunnsfaglig engelsk /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Samfunnsgeografi /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Studiekompetanse Spesiell
Biologi 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Biologi 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Forkurs Ingeniør /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Forkurs Matematikk R1/S1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fransk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fransk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fransk 3 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fysikk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fysikk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Kjemi 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Kjemi 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Markedsføring og ledelse 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk R1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk R2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medie og informasjonskunnskap 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medie og informasjonskunnskap 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medisinpakke Norge /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medisinpakke Øst-Europa /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Politikk og menneskerettigheter /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Psykologi 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Psykologi 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Religion og etikk /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Rettslære 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Sosialkunnskap /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Sosiologi og sosialantropologi /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Spansk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Spansk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Spansk 3 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Tysk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Tysk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Tysk 3 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Teori til fagprøven
Fagbrev barne- og ungdomsarbeider for praksiskandidater /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fagbrev helsefagarbeider for praksiskandidater /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Kontor- og administrasjonsfaget - Fagbrev Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Logistikkfaget - Fagbrev Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Salgsfaget - Fagbrev Nettkurs /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Yrkesrettet utdanning
Basale smittevernrutiner - Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell KP 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fagkurs for deg ansatt innen helse-og omsorgsfag KP2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Helseassistent /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Kurs i voksenpedagogikk /Nettkurs 02.04.2020 Påmelding
Nett - UTVIDET Fagkurs for deg ansatt innen helse-og omsorgsfag /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Nett- Smittevernkurs mot covid-19 i befolkningen /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Nett- Smittevernkurs mot covid-19 ved 1 til 1 behandling /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding