Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Trøndelag/Stjørdal 26.08.2020 Påmelding
AOF MoTo - Metoder i det psykososiale arbeidsmiljøet Trøndelag/Røros 07.10.2020 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Troms og Finnmark/Tromsø 30.11.2020 Påmelding
AOF MoTo - Stressmestring og psykisk helse Møre og Romsdal/Ålesund 28.10.2020 Påmelding
AOF MoTo - Tillitsmannen Møre og Romsdal/Ålesund 26.10.2020 Påmelding
AOF MoTo -Tillitsvalgt hva nå - Praktisk tillitsvalgtarbeid i hverdagen NETTKURS Oslo/Oslo 02.06.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 1 (FTV 1) Nordland/Bodø 07.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 (FTV 2) Nordland/Bodø 05.10.2020 Påmelding