Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåking Troms/Tromsø 30.10.2019 Påmelding
AOF MoTo - Rus i arbeidslivet Møre og Romsdal/Kristiansund N 20.11.2019 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Sortland 20.01.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Biloverenskomsten Nordland/Svolvær 21.01.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 3 Nordland/Bodø 05.11.2019 Påmelding
FF - VO for forsvaret Troms/Harstad 28.11.2019 Påmelding
Ungdommens Nordområdekonferanse /Piteå 30.01.2020 Påmelding