Videostøttet undervisning

AOF har inngått avtale med GoTime om levering av videostøttet undervisning.

PRESSEMELDING 4. juni 2014

 

*Videostøttet undervisning i kampen mot videregående-dropouts

 

Frafall fra Videregående skole når nye høyder og elevene strømmer til privatistmarkedet med rop om hjelp til å bestå eksamen. AOF mener det mangler en alternativ pedagogisk platform for en generasjon oppvoksende ungdom som møter skoleverket med andre forventninger nå enn for 15 år siden.

 

*Med videostøttet undervisning som bygger på prinsippene fra flipped-classroom pedagogikk mener AOF at de skal bidra til å få mange flere igjennom videregående skole.

 

Daglig leder Tove Johansen i studieforbundet AOF har engasjert seg i frafallet fra videregående skole og melder: "Med de siste årenes rekordfrafall i videregående undervisning er det klart at etterspørselen etter alternativ opplæring øker. Samtidig er utdanningsmarkedet i endring, digitale løsninger og muligheter for fleksibilitet er forventet av stadig flere elever. Og denne fleksibilteten er nok spesielt viktig blant privatistene, som ofte skal ha tid til jobb og unger i tillegg til utdanningen."

 

Spennende samarbeid mellom AOF og GoTime

Som et av landets største studieforbund innen etter- og videreutdanning ønsker AOF nå å utvide sitt tilbud. Til også å omhandle et heldigitalt tilbud til privatister. Frisvold Privatgymnas i Tromsø er valgt til å levere både det faglige og det tekniske innholdet i skolen.

 

- Vi har jobbet med digital undervisning i flere år, og er utrolig stolte over å få levere innhold til AOF sin nye løsning for privatister, sier Ståle Frisvold, rektor ved Frisvold Privatgymnas.

 

Løsningen finnes i videostøttet undervisning.

Et drøyt års erfaring med GoTime videoundervisningsløsning har medført over 200.000 avspilte undervisningsvideoer. Fordelen med video er mange:

 

  • Læreren får en mulighet til å utnytte flere pedagogiske hjelpemidler samtidig, både animasjoner bilder, lyd og tekst.

  • Individuell tilpasning skjer automatisk, da elevene selv bestemmer hastigheten på progresjonen, de kan bestemme når de vil jobbe, og hvor det passer best å gjøre dette.

  • Sykdom (både hos lærer og elev) håndteres enklere, fordi all undervisning er tilgjengelig på PC-en.

 

Videostøttet undervisning som feks omvendt klasserom (flipped classroom), spås av de fleste kjenner å bli den nye og moderne måten å drive undervisning på.

 

AOF - www.aof.no

Youngsgate 11, 0181 Oslo

Daglig leder Studieforbundet AOF NORGE

Tove Johansen - 909 67 508

tove.johansen@aof.no

GoTime - www.gotime.no

Grønnegata 4, 9008 Tromsø

Rektor Ståle Frisvold - 97 00 12 22

staale@frisvoldprivatgymnas.no

  

Del kurset på sosiale medier: