Søk om penger til kurs på arbeidsplassen

AOF Nordland er tilbyder på BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet).

Ønsker din bedrift midler til å øke kompetansen i

  • lesing
  • skriving
  • matematik
  • muntlige ferdigheter (må kombineres med en annen ferdighet)
  • språkopplæring
  • IKT


Vi er behjelpelige med søknad, veiledere og gjennomføring.

Tiilskuddet dekker hoveddelen av opplæringskostnaden. Virksomheten bidrar med for eksempel  lokaler og administrasjon (rekruttering etc.). Forutsetning for deltakelse på disse kursene er at deltakerne har lavere formell utdanning. 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon. Ring 7554 9650 eller send en e-post til Nordland@aof.no. 

Del kurset på sosiale medier: