Fagbrevkurs

Vi starter opp eksamensforberedende kurs for praksiskandidater (de som har erfaring i et yrke) våren 2017 med eksamen i desember 2017.

AOf Nordland starter en rekke eksamensforberedende kurs til fagbrev. Med oppstart våren 2017 tar du eksamen i desember 2017. Dette gjør at du kan melde deg opp til fagprøven i januar 2018 (dersom du har nok praksis). Disse kursene er tilrettelagt for voksne med praksis fra dette yrket. 

Med oppstart våren 2017 er det undervisning frem til sommeren. Det er undervisningsfritt i skoleferien, men du får litt å jobbe med. Når denne jobben er gjort er det undervisning en dag i uken eller en helg i måneden (ulikt fra kurs til kurs) frem til eksamen. Undervisningsopplegget fremkommer på det enkelte kurs. Felles for alle kurs er at undervisningen er med lærer i klasserom. 

Vi starter følgende eksamensforberedendekurs i løpet av våren: 

BARNE- OG UNGDOMSARBEIDERFAGET
BODØ LOFOTEN - VESTERÅLEN 

BYGGDRIFTERFAGET (NB OPPSTART 22. APRIL)
SORTLAND

RENHOLDSOPERATØRFAGET
BODØ FAUSKE VESTERÅLEN MO I RANA

SALGSFAGET
BODØ MO I RANA - VESTERÅLEN (høst 2017)

KONTOR- OG ADMINISTRASJONSFAGET
BODØ MO I RANA VESTERÅLEN (høst 2017)

SIKKERHETSFAGET
BODØ

Del kurset på sosiale medier: