Basiskompetanse i Arbeidslivet

Trenger din bedrift å styrke datakunnskapene hos de ansatte?

ANSATTE MED LESE OG SKRIVEVANSKER?
Vox deler ut 103 millioner kroner til kurs i grunnleggende lesing, skriving, regning og data i arbeidslivet. Disse midlene skal gå til kompetanseheving i norske bedrifter. AOF Nordland har søkt og fått innvilget flere prosjekter i år. Det er også mulig å gjennomføre disse kursene i egen regi. Vi er da behjelpelig med både dyktige veiledere og opplegg for kursene. Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon og opplegg. Vi er behjelpelige med kurs i Data, Lesing og skriving samt Regning (matematikk i hverdagen). Kursene kan også gå over i hverandre. Ved behov ønsker vi også innspill på andre fagområder. Ønsker du å lese mer om dette? Trykk her.

Del kurset på sosiale medier: