View Larger Map

Selskapsinfo

AOF Nordland

Besøkadresse:
Nyholmsgata 15 , 8005 Bodø Norge
Telefon:
75 57 70 10

E-post:
nordland@aof.no

Verdier

Kvalitet - vår kompetanse gjør andre gode.
Vår fremste ressurs er kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi bistår med å kartlegge behov og sette mål. Vi vet at det er de gode læreprosessene som skaper resultater og gjør våre kunder tilfredse.

Nærhet - vi er der folk er.
Vi arbeider sammen med kundene i et fellesskap preget av nærhet, omsorg og utvikling. Vi er til stede på nasjonalt nivå og i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder bygger vi arenaer for refleksjon, læring og utvikling. Våre deltakere skal ikke bare ha undervisning – de har også krav på veiledning og oppfølging.

Fleksibilitet - vi tilpasser tiltakene til kundenes behov.
Riktig kompetanse er en forutsetning for å mestre forandringer. Det gir trygghet og fremmer utvikling og vekst. Skal det lykkes, må opplæringen være tilgjengelig på rett sted, til rett tid og med et innhold som er tilpasset behovet.

Refleksjon og læring – vi bidrar til utvikling.
Vi ser på kompetanse både som et dynamisk og et skjønnsmessig begrep. Dynamisk fordi kompetanse må kunne anvendes, utvikles og endres over tid. Skjønnsmessig fordi det må måles i forhold til noen vilkår; en aktivitet, en handling, et mål, en ferdighet eller for å kunne gi mening.

Kompetanse beskriver både en tilstand og en kvalitet. Gjennom gode prosesser, refleksjoner og læring hjelper vi kunden til å nå sine kompetansemål.

Visjon

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.

Historie

AOF ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Han opplevde å feire organisasjonens 75-årsjubileum, men den hadde forandret seg mye på disse årene. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk,opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var den basert på frivillig innsats gjennom opplysningskomiteer. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen.
Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og i over 300 studieringer hadde 4 100 personer vært med. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede. Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første "arbeiderreisen" til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig - det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten - det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.


Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud..

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Kataloger

Stilling ledig - kursveiledere (deltid)

 

AOF Nordland vil til enhver tid ha bruk for lærere i ulike fag, både på kveld og helg. Dersom du mener at du har en kompetanse vi kan ha nytte av, send oss en CV og litt informasjon om deg selv og hvilke fag du ønsker å undervise i.

Ledige stillinger akkurat nå:

  • VG3 Helsefagarbeider, timelærer helg (ca. en helg i måneden), Kurssted: Mosjøen
  • VG2 Helsefagarbeider, timelærer helg (ca. en helg i måneden), Kurssted: Sandnessjøen
  • VG3 Renholdsoperatør, timelærer helg (ca. en helg i måneden), Kurssted: Sortland
  • Gjenvinningsfaget, timelærer (ca. en ettermiddag i uken), Kurssted: Bodø
  • Barne- og Ungdsomsarbeiderfaget, timelærer (ca. en ettermiddag i uken), Kurssted: Mosjøen
  • Studieteknikk, timelærer korte kurs, Kurssted: Bodø

Timelærere kveld må påregne undervisning ca. en ettermiddag i uken.

Vi ønsker også søknader fra lærere som kan være aktuelle på fremtidige kurs i hele fylket! Vi ønsker også at tidligere lærere sender oss en oppdatert CV.

I tillegg ønsker vi søknad fra personer som kan undervise i fagene knyttet til fagområdet BKA - basiskompetanse i arbeidslivet . Fagene det undervises i er:

·         Norsk

·         Matematikk

·         Grunnleggende data

Undervisningen i disse fagene skal relateres til kursdeltakernes arbeidssituasjon.

Kontaktperson for informasjon:

Christian Dahl på tlf. 94207987 e-post: christian.dahl@aof.no

Søknad og CV sendes nordland@aof.no.

Ansatte

May-Brit Adolfsen
Studiekonsulent/administrasjonssekretær
Rune Sand
Christian Dahl
Kompetanserådgiver