AOF Nordland

AOF Nordland er en lokal avdeling i Studieforbundet AOF Norge. Vi er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Vi er organisert med et hovedkontor i Oslo og lokalavdelinger over hele landet.

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.


Last inn flere nyheter
« Jeg valgte kurs som byggdrifter for å få en forståelse for god drift av større bygg. God styring av økonomi, energi og godt vedlikehold, er både kostnadsbesparende og gjør levetiden lengre for bygget. I tillegg er dette et nytt utdanningstilbud som gir fagbrev etter avlagt eksamen. AOF Nordland arrangerer, som de første i landet, dette kurset, og det er spennende å være med på dette pilotprosjektet. »
- Raymond Hansen, Fauske kommune