Teori til fagprøven

Helsearbeiderfaget - Fagbrev

Kurs-id: 314628
Sted: AOF Tromsø
Timetall: 120
Kursstart Info: September 2021
Klokkeslett: 09:00 - 15:00
Påmeldingsfrist: 01.08.2021
Pris: kr 27400*
Kontaktperson: Malin Hallem
E-post: malin.hallem@aof.no
Mobil: 942 81 777
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

*Medlem i et LO-forbund? Ta kontakt for medlemspris!

Bli helsefagarbeider- ta fagbrev som voksen!

Vi tenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne flere helsefagarbeidere for å dekke framtidens behov for arbeidskraft på området!

MÅLGRUPPE
Utdanningen er rettet mot voksne med arbeidserfaring innen fagfeltet helsearbeid og som ønsker formell dokumentasjon på sin kunnskap og kompetanse ved å ta fagbrev.

MÅL MED OPPLÆRINGEN
Formålet med opplæringen er å forberede deg til den teoretiske eksamen som er ett av tre krav for å få fagbrev. Gjennom tett dialog og oppfølging med veileder/lærer, skal du som deltar få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen.

Når du har bestått eksamen i teoridelen til fagbrevet i Helsearbeiderfaget og relevant og allsidig praksis er godkjent av Troms Fylkeskommune kan den praktiske fagprøven gjennomføres.

INNHOLD
Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Opplæringen vi bidra til å utvikle kompetanse i:

 • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, 
  med brukeren i sentrum
 • helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende
  pleie- og omsorgstiltak
 • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget
  for pasienten/brukeren
 • hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper
 • håndtering av medikamenter etter gjeldende lovverk
 • dokumentasjon og rapportering

Helsearbeiderfaget består av følgende programfag:

 • Helsefremmende arbeid.
 • Kommunikasjon og samhandling
 • Yrkesutøving

ORGANISERING
Opplæringen er tilrettelagt for voksne som har allsidig praksis i faget. 
Undervisningen organiseres som tradisjonell klasseromsundervisning. Læringsplattformen Nettopp brukes i tillegg som et informasjons- og kommunikasjonsverktøy. 
Undervisningen er sterkt knyttet til deltakernes praksiserfaring. Erfaringsutveksling og samspillet mellom teori og praksis vektlegges. I siste halvdel av kursperioden vil deltakerne få mye øving i skriving av eksamensoppgaver.

EKSAMEN
Kurset avsluttes med en 5 timers skriftlig tverrfaglig eksamen, som dekker teorikravet til fagprøven. Eksamen avlegges som privatist hos Troms Fylkeskommune i juni 2022. Oppmelding til eksamen gjøres på www.privatistweb.no 
Ved bestått eksamen og 5 års variert praksis fra yrket kan du avlegge den praktiske fagprøven.

FINANSIERING
LO organiserte kan søke stipend. Klikk: FagforbundetHandel og Kontor, LOs Utdanningsfond. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon. Er du organisert i en annen fagforening eller har spørsmål, kan du kontakte oss for nærmere informasjon om dine muligheter for stipend. Vi hjelper gjerne med søknaden.

Kurset er også låneberettiget i Statens Lånekasse for Utdanning.Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: