Teori til fagprøven

Bransjeprogram reiseliv Sikkerhetsfaget - Fagbrev - Intensiv høst - landsdekkende

Kurs-id: 371241
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 80
Kursstart Info: 17.08.2021 - 21.10.2021
Klokkeslett: 17:00 - 21:00
Påmeldingsfrist: 11.08.2021
Pris: kr Gratis, inkludert materiell
Antall dager: 20
Kontaktperson: Oscar Lindø
E-post: oscar.lindo@aof.no
Telefon: 474 51 828
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for reiseliv.

Kurset kjøres intensivt fra august til oktober over 20 kvelder, totalt 80 timer.

Krav til opptak:
Ved påmelding kreves det at du har minst 4 års erfaring i vekterfaget og du må oppgi informasjon om:
- bransjetilhørighet (Det skal være innen reiseliv: Hotell, flyplass, havner, og liknende)
- nåværende eller siste arbeidsgiver 
(hvor du fysisk jobber)
- jobbstatus (permittert, ledig, fulltid/deltid)
Informasjonen oppgis i merknadsfeltet nederst i påmeldingen. 
Ingen videre dokumentasjon kreves.

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge, dette inkluderer også pensumlitteratur.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber med sikkerhet innen reiselivsbransjen. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves.

Når kan du ta kurs?

  • Dette kurset har oppstart 17.august og vi planlegger med 2 kursganger per uke. Vi anbefaler at du søker tidlig da plassene er begrenset. 

Praktisk informasjon

Kurset settes opp i virtuelt klasserom, det vil si at forelesningene foregår via opprettede klasserom i Teams, hvor hver enkelt deltaker logger seg på fra sin egen pc/Ipad for å følge undervisningen. Det vil være toveis kommunikasjon med veileder og de andre deltakerne underveis i undervisningen, akkurat som om man var i et vanlig klasserom.

Har du lang og praktisk erfaring fra sikkerhetsfaget, men mangler formell kompetanse? Hvorfor ikke ta fagbrev?

Opplæringen skal forberede og kvalifisere deltagerne teoretisk for å avlegge nødvendige eksamener innen sikkerhetsfaget. Sikkerhetsfaget er en komprimert utdanning for voksne. Opplæringen følger Utdanningsdirektoratets læreplaner, men er spesielt tilpasset voksne. De som selv ønsker det, kan melde seg opp til offentlig tverrfaglig teoretisk eksamen i Vg3 sikkerhetsfaget og deretter til selve fagprøven. Praksis må godkjennes av den fylkeskommunale Fagopplæringen. Fullført opplæring med bestått resultat fører frem til fagbrev og yrkestittel faglært vekter.

 
Hovedområder innen Vg3 Sikkerhetsfaget er: 

Sikkerhetsplanlegging: Hovedområdet omfatter planlegging av sikkerhetstiltak. Dette dekker risikoanalyse og vurderinger av tiltak ut fra risikobildet knyttet til kostnader og hvor hensiktsmessige tiltakene er. Videre inngår utarbeidelse av planer for helse, miljø og sikkerhet, dokumentasjon, opplæringsplaner og turnusplaner. Hovedområdet dekker også utarbeidelse og revisjon av beredskapsplaner med program for øvelser. Kundebehandling, presentasjon av tjenesten, befaring og utarbeidelse av tilbud er en del av hovedområdet. 

Sikkerhetsarbeid: Hovedområdet omfatter det å utføre vektertjenester i tråd med gjeldende regelverk og med vektlegging av hensynet til publikum og kunder. Videre omfatter hovedområdet hvordan planlagte sikkerhetstiltak for en virksomhet kan iverksettes og gjennomføres på en trygg måte.

Rapportering: Hovedområdet omfatter det å dokumentere virkningen av utførte sikkerhetstjenester gjennom skriftlige og elektroniske rapporter. Videre omfatter hovedområdet kvalitetssikring og lønnsomhetsberegninger av sikkerhetstjenesten. Hovedområdet dekker også det å vurdere trusselbildet og det pågående sikkerhetsarbeidet. 

Om utdanningen

Å jobbe som vekter er en meget viktig jobb, og med fagbrev er du en ettertraktet medarbeider for arbeidsgiver. 

 

Denne utdanningen som fører fram til den teoretiske eksamen legger vekt på:

  • Å bekrefte det du allerede har lært, og å sette ord på det du allerede kan.
  • Oppdatere deg på gjeldende regelverk og lovverk.
  • Forberede deg til den teoretiske delen av eksamen.

Du er nå langt på vei mot å få dette fordelaktige fagbrevet etter den teoretiske utdanningen her hos oss. Vi har lang erfaring med å undervise voksne deltakere. Våre dyktige og oppdaterte lærere har spisskompetanse på å undervise nettopp voksne.

Gjennomføring og eksamen
Kurset gjennomføres som et intensivkurs i løpet av vinteren 2020-21 med 8 undervisningstimer hver uke. Eksamen må hver enkelt melde seg opp til og betale selv. Eksamen er i starten av juni 2021. Vi går gjennom eksamensoppmelding før kurset avsluttes, sammen med deltakerne.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: