Helse miljø og sikkerhet

Bransjeprogram HMS- for tillitsvalgte

Kurs-id: 370880
Sted: AOF Teams 1
Timetall: 8
Kursstart Info: 27.04.2021 og 28.04.2021
Klokkeslett: 10:00 - 14:00
Påmeldingsfrist: 20.04.2021
Pris: kr 0
Kontaktperson: Hilde Moshølen
E-post: hilde.mosholen@aof.no
Telefon: 24076070
Mobil: 91901460
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Dette kurset tilbys gratis med midler fra Bransjeprogrammet for mat- og drikkeindustrien. Det er noen krav til opptak som gjelder, se under:

Kurset gjennomføres ved virtuelt klasseromsundervisning 08.03 4 timer og 10.03 4 timer= 8 timer. Du vil få tilsendt innlogging til teams i forkant av kurset.

Er det virkelig gratis?

  • Ja! Kursavgiften i sin helhet dekkes av Kompetanse Norge.

Hvem kan ta disse kursene?

  • Disse kursene er gratis for deg som jobber med produksjon innen mat- og drikkeindustrien. Kurset tilbys i hele landet. Dette gjelder også for deg som er helt eller delvis permittert eller arbeidsledig. Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Du må kunne forstå, snakke og skrive norsk, da all undervisning foregår på norsk.

Påmelding

Ved påmelding må du oppgi informasjon om bransjetilhørighet, seneste arbeidsgiver og arbeidsmarkedsstatus, men ingen videre dokumentasjon kreves. Informasjonen oppgis i merknadsfeltet. Du vil deretter motta et spørreskjema angående bransjetilhørighet , den linken må du svare på for å få plass. Dersom dette ikke sendes inn vil det bli betraktet som at du trekker søknaden din. NB! Dette er ikke et forbunds/mottokurs og derfor dekkes ikke tapt arbeidsfortjeneste.

Kurs info

Dette kurset gir tillitsvalgte en innføring i HMS samt bidra til å stimulere til ytterligere engasjement i HMS arbeidet. Målsettingen er at man etter gjennomført kurs skal ha fått:

  • en innføring og orientering om krav til systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid
  • en grunnleggende forståelse av egen rolle som tillitsvalgt og hva den innebærer av ansvar og myndighet samt grenser og samspill med andre aktører på HMS området.
  • En innføring i regelverk og problemstillinger knyttet til arbeidstidsbestemmelser, stillingsvern og internkontroll
  • reflektert over de ulike aktørene og deres roller og oppgaver på HMS-området fått kjennskap til regelverket knyttet til varsling og personvern

Kurset er et selvstendig kurs med avsluttende kompetanse. I krav til forkunnskaper eller opptakskrav vil det ev framkomme hva som ligger til grunn for å kvalifisere til kurset.

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: