Teori til fagprøven

Du har praksis og erfaring, men mangler teorien. AOF tilbyr kurs over hele landet hvor du kan tilegne deg det teoretiske grunnlaget for å avlegge fagprøven. Voksne mennesker med allsidig arbeidserfaring i faget sitt, har mulighet til å ta fagbrev, ved å dokumentere at de har bestått teoretisk videregående opplæring "Teori til fagbrev" og har 5 års allsidig arbeidserfaring.

Fagbrev passer for deg som

Har jobbet lenge innen et yrke, men mangler formell dokumentasjon på kompetansen du besitter. Kravet er at du har 5 års relevant arbeidserfaring i 100% stilling eller omregnet til 100% stilling. Opplæringen tar utgangspunkt i dine erfaringer, og bygger på lærerplanene som brukes i offentlig videregående skole.

Hvorfor fagbrev

Med formell kompetanse kommer mange fordeler.  Med fagbrev sikrer du dokumentasjon på den kompetansen du har, og dette skaper trygghet både for arbeidstaker og arbeidsgiver. Mange opplever å få veldig mye mer ut av jobben sin etter endt kurs. Dette i form av mer ansvar, trygghet og også i enkelte tilfeller høyere lønn.« I 2018 forsterker vi satsingen på Fagbrev i fylket og vil tilby flere kurs i flere fag enn noen gang før. Vi håper at flest mulig som bor og arbeider i Møre og Romsdal benytter anledningen og melder seg på et Teori til Fagprøven kurs hos oss. »
Frode Ingebrigtsen-