Studiekompetanse Spesiell

En del studier på høyere nivå krever mer enn generell studiekompetanse. Det betyr at du i tillegg til generell studiekompetanse må ta ekstra realfag for å kvalifisere deg til å søke opptak. Alle studier har egne opptakskrav slik at det er alltid lurt å sjekke hvilke krav som gjelder for studiet du ønsker. Dette gjelder blant annet studier som medisin, veterinær, ingeniør, teknologi etc. Fag som kan tilbys innenfor dette området er matematikk, fysikk, kjemi og biologi.

Realfag

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Biologi 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Biologi 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Forkurs Ingeniør /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Forkurs Matematikk R1/S1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fransk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fransk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fransk 3 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fysikk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Fysikk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Kjemi 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Kjemi 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Markedsføring og ledelse 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk R1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Matematikk R2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medie og informasjonskunnskap 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medie og informasjonskunnskap 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medisinpakke Norge /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Medisinpakke Øst-Europa /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Politikk og menneskerettigheter /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Psykologi 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Psykologi 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Religion og etikk /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Rettslære 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Sosialkunnskap /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Sosiologi og sosialantropologi /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Spansk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Spansk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Spansk 3 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Tysk 1 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Tysk 2 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding
Tysk 3 /Nettkurs 01.01.2021 Påmelding