Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt Modul 1 - Lover og avtaler (FTV 1)

Kurs-id: 367614
Sted: Scandic Hotel Alexandra
Timetall: 26
Kursstart Info: 13.04.2021 - 16.04.2021
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 12.03.2021
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte, klubbledere og medlemmer av Fellesforbundet i Møre og Romsdal og Trøndelag
 
Innhold:
Kurset tar for seg Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen, rettigheter og plikter som tillitsvalgt og Fellesforbundet som organisasjon. Kurset gir innblikk i rettskilder og annen relevant kunnskap som er nyttig for deg som tillitsvalgt og i møteledelse. 
Det vil bli kort info fra LO favør og ungdomsarbeidet i Fellesforbundet.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Knut Erik Brevik
knut.erik.brevik@fellesforbundet.org
tlf: 95104392
 

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: