Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Havbrukskurs

Kurs-id: 371678
Sted: Scandic Hell Hotel
Timetall: 11
Kursstart Info: 04.10.2021 - 05.10.2021
Klokkeslett: Dag 1: 11.00 - 18.00, Dag 2: 09.00 - 15.30
Påmeldingsfrist: 18.08.2021
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Tillitsvalgte og medlemmer i Fellesforbundet i Trøndelag, Møre og Romsdal
 
Innhold:
Kurset tar for seg havbruksoverenskomsten og sentrale temaer for kurset vil være: arbeidstid på sjøanlegg, forsenter og settefiskanlegg, lokale drøftinger og forhandlinger, helligdager og tillitsvalgtrollen
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Søk arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket lønn av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres fra arbeidsgiver. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Støtte til barnepass:
Det er mulig å søke om støtte til barnepass dersom man er avhengig av dette for å kunne delta på kurs. Ta kontakt med AOF Norge. Kontaktperson: Sølvi Lid, solvi.lid@aof.no, tlf 928 31 560
 
Kontaktpersoner ved spørsmål om kurset: 
Siril W Monteiro, siril.monteiro@fellesforbundet.org mobil 992 62 792
Cecilie Søllesvik, cecilie.sollesvik@fellesforbundet.org mobil 480 33 155

 Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: