Medlem og tillitsvalgt

Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt Modul 2

Kurs-id: 374812
Sted: Scandic Parken Hotel
Timetall: 28
Kursstart Info: 29.11.2021 - 02.12.2021
Klokkeslett: 10:00
Påmeldingsfrist: 29.10.2021
Pris: kr Gratis for deg som medlem, dersom forbundet godkjenner din søknad
Kontaktperson: Sølvi Lid
E-post: solvi.lid@aof.no
Mobil: 928 31 560
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

Målgruppe:
Medlemmer og tillitsvalgte i Fellesforbundet i Møre og Romsdal og Trøndelag som har fullført Faglig Tillitsvalgt Modul 1. Medlemmer fra andre deler av landet kan søke, men det er medlemmer i Midt-Norge som vil bli prioritert.
 
Innhold:
FTV 2 gir kunnskap om forhandlingsteknikker, både teori og praksis, innføring i hvordan skrive protokoller etter forhandlingsmøter, samt bedriftsøkonomi.
 
Tapt arbeidsfortjeneste:
Alle søkere må be arbeidsgiver om permisjon med lønn. For de som ikke får dette dekket av egen arbeidsgiver kan det gis stipend etter AOF sine satser, for tiden kr 157/time skattefritt, når tapt arbeidsfortjeneste dokumenteres. 
 
Reisekostnader:
Dekkes etter AOF sine satser, for tiden kr 3/Km, eller etter offentlig kommunikasjon
Passasjertillegg er for tiden kr 0,50/Km
 
Kontaktperson:
Børge Ånesen
borge.anesen@fellesforbundet.org
tlf: 451 47 565


Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: