Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
AOF MoTo - Grunnleggende arbeidsrett Trøndelag/Stjørdal 26.08.2020 Påmelding
AOF MoTo - Mobbing i arbeidslivet Trøndelag/Namsos 22.04.2020 Påmelding
AOF MoTo - Personvern, kontroll og overvåkning Trøndelag/Stjørdal 29.01.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgtopplæring Modul 1 Trøndelag/Hell 27.01.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Bransjekurs Møre og Romsdal/Molde 09.09.2020 Påmelding
Fellesforbundet- Lo felles ungdomskurs Trøndelag/Hell 30.10.2020 Påmelding
FF - Regional Ungdomskonferanse Møre og Romsdal/Molde 24.01.2020 Påmelding