Medlem og tillitsvalgt

AOF er LOs verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte. AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Dyktige og godt skolerte medlemmer og tillitsvalgte er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging.

Alle våre Medlem og tillitsvalgtkurs

  
Kurs Fylke/Sted Kursstart
Fellesforbundet - ADK samling for ADK Midt-Norge Trøndelag/Stjørdal 11.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Bransjekurs Møre og Romsdal/Molde 20.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig tillitsvalgt 2 (FTV 2) Møre og Romsdal/Ålesund 16.11.2020 Påmelding
Fellesforbundet - Faglig Tillitsvalgt 3 (FTV 3) Trøndelag/Hell 19.10.2020 Påmelding
Fellesforbundet- Lo felles ungdomskurs Trøndelag/Hell 30.10.2020 Påmelding