Helse miljø og sikkerhet

Lufttransport av farlig gods (Norsk, Engelsk) - Nettkurs

Kurs-id: 372538
Sted: Nettkurs
Timetall: 2
Kursstart Info: Når som helst - Hele året !
Påmeldingsfrist:
Pris: kr 1.435,- inkl. mva.
Kontaktperson: Frode Ingebrigtsen
E-post: nettkurs@aof.no
Mobil: 91137638
Status: Åpent for påmelding
Gå til påmelding

Informasjon

AOF har opparbeidet seg flere tiårs erfaring med HMS/ arbeidsmiljøopplæring og er i dag en av landets største, beste og eldste tilbydere.

Kurset gjør deltakeren i stand til å utføre sine oppgaver vedrørende farlig gods, sikre at personellet blir oppmerksomme på de faremomenter som kan oppstå vedrørende farlig gods samt hvordan slikt gods identifiseres, behandles og lastes.

Kurset er i overensstemmelse med krav i IATA Dangerous Goods Regulation, tabell 1.5 A, kategori 8, 9 og 11 (Passenger Handling Staff) og EASA part SPA.DG.105(a).

Målgruppe: Alle som er involvert i lufttransport av farlig gods.

Kurset inneholder følgende emner: 

  • Innledning
  • Farlig gods
  • Klasser
  • Pakking og emballasje
  • Merking
  • Lasting
  • Dokumentasjon
  • Nødprosedyrer
  • Test

Eksamen: Nettbasert sluttest Gå til påmelding
Del kurset på sosiale medier: