FAGBREV

Fagbrev er viktigere enn noen gang før.

Norge mangler fagarbeidere og både myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakerorganisasjoner ønsker at flere skal ta fagbrev. Er du voksen og har mange års erfaring så kan du ta fagbrev.

Veien til fagbrev:
 
1.      Teorikurs hos AOF. Gjennom tett dialog og oppfølging av veileder, kan du som deltaker få den kunnskapen du trenger for å bestå den teoretiske eksamen. Du trenger ingen formell kompetanse for å ta kurset.
 
2.      Du må ta en teoretisk eksamen gjennom din fylkeskommune. Eksamen avlegges som privatist hos fylkeskommunen. Oppmelding ca. et halvt år før eksamen - normalt mellom 1. januar 1. februar for vårsemesteret og mellom 15. august og 15. september for høstsemesteret (NB! Kan variere fra år til år og i ulike fylker).
 
Oppmelding på www.privatistweb.no
 
3.      Du må ha fem år med variert praksis fra fagområdet. Det er fylkeskommunen som godkjenner denne praksisen.
 
4.      Du må avlegge praktisk fagprøve hos fylkeskommunen.  For å få melde deg opp til den praktiske prøven må du ha bestått teorieksamen og fått praksiserfaringen din godkjent hos fylkeskommunen.
 
 
Finansiering
Studiet er godkjent av Lånekassen, og man kan derfor søke om lån og stipend.
 
Dersom du er medlem i en fagforening vil du i mange tilfeller kunne søke om stipend til utdanning. En del fagforeninger gir stipend gjennom LOs Utdanningsfond. Stipendsatsen for fagbrevutdanning hos LOs utdanningsfond er for tiden kr. 10 500,-. Har du ikke rettigheter i LOs utdanningsfond har bl.a. Fagforbundet og Handel og kontor egne stipendordninger. Ta kontakt med din fagforening for å få mer informasjon om dine muligheter.
 

Du kan bruke alle hjelpemidler og står du på denne prøven så kan du melde deg opp til fagbrev hos fylkeskommunen.

AOF Møre og Romsdal tilbyr en rekke til fagbrev kurs over hele fylket. Kursene er på 80 -120 undervisningstimer og foregår typisk en kveld i uken eller en helg i måneden. I tillegg må du påregne og lese pensum på fritiden, jobbe med oppgaver og eksamensoppgaver. Våre dyktige veiledere hjelper deg frem mot eksamen i 2019.

Med Fagbrev står du sterkere i arbeidslivet, både når du søker jobb og når det skjer endringer på arbeidsplassen som kan innebære nedbemanninger. I enkelte yrker så kan Fagbrev innebære at du får inntil 10 kroner mer pr. time i lønn. Alder er ingen hindring og det er aldri for seint å ta Fagbrev.

Har du tenkt på det men ikke gjort noe med det så er kanskje  dette året  da fagbrev utdanning kan bli virkelighet for akkurat deg.

Ta steget og meld deg på nå: https://www.aof.no/moreogromsdal/teori-til-fagproven/1021

Del kurset på sosiale medier: