View Larger Map

Selskapsinfo

AOF Møre og Romsdal

Besøkadresse:
Lerstadvegen 508 , 6018 Ålesund Norge
Telefon:
23 06 12 52

E-post:
mr@aof.no

Verdier

AOF Norge er i dag et stort, landsdekkende studieforbund med fokus på voksenopplæring og etterutdanning. Vi er organisert med hovedkontor i Oslo og avdelinger og underkontorer over hele landet.

Vi skreddersyr kompetanseutvikling og opplæring til organisasjons- og arbeidsliv. Erfaringslæring, egenaktivitet, individuelle behov og samhandling mellom veileder/lærer og deltaker for å stimulere til handling er sentrale begrep i vår pedagogiske praksis.

Visjon

Våre kundegrupper er enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner. Vi leverer opplæring på mange ulike områder og nivåer. Yrkesrettede kurs og skreddersydde opplæringstiltak for bedrifter er sentrale virksomhetsområder. Vi leverer høgskolekurs tilpasset voksne, og vi har ikke minst en stor aktivitet knyttet til myndighetenes satsing på basiskompetanse i arbeidslivet (BKA). Denne satsingen omfatter kurs for mennesker med lese- og skrivevansker, vansker med matematikk, grunnleggende dataforståelse osv. Vi leverer også en rekke hobbypregede kurs.

AOF - arbeidslivets kompetansepartner

Historie

AOF ble grunnlagt i 1931 av Haakon Lie. Han opplevde å feire organisasjonens 75-årsjubileum, men den hadde forandret seg mye på disse årene. I begynnelsen var AOF en politisk organisasjon. Politikk,opplysning og kultur var en sammensmeltet enhet. AOF var den første tiden en organisasjon med få sentralt ansatte, og lokalt var den basert på frivillig innsats gjennom opplysningskomiteer. Hovedtanken var å bidra til økt utdanning i arbeiderklassen.
Allerede midt på 30-tallet var aktiviteten stor; 77 kveldsskoler med til sammen 2 000 elever, 280 studiekurs hadde nær 10 000 deltakere og i over 300 studieringer hadde 4 100 personer vært med. Mer enn 250 lyttergrupper i AOFs regi hadde fulgt kringkastingens foredragsserier i kommunalkunnskap og sosiale spørsmål, og en nystartet korrespondanseskole hadde fått i gang et kurs i sosialøkonomi med 300 elever.

AOF skulle også bidra til en økt kulturell bevissthet blant arbeiderne, noe som først og fremst ble oppnådd gjennom arbeiderteater og film. I forbindelse med valgkampen i 1934 ble det gjennomført 685 filmmøter med 130 000 personer til stede. Samme år gjennomførte 62 fagorganiserte den første "arbeiderreisen" til London. Disse reisene ble så populære at aktiviteten førte til dannelsen av Norsk Folkeferie.

Etter hvert ble skolering av tillitsvalgte hovedoppgaven til AOF. I takt med en gradvis demokratisering av samfunnet ble organisasjonskunnskap viktig - det å kunne lede et møte og styre en organisasjon. På alle områder var det behov for folk som behersket denne kunsten - det være seg faglige og politiske organisasjoner, idrettsorganisasjoner, borettslag, velforeninger osv. En nær tilknytning til den faglige og politiske arbeiderbevegelsen har vært en rød tråd gjennom hele AOFs historie.


Arbeiderbevegelsen endret seg mye gjennom 50-, 60- og 70-årene. Den generelle samfunnsutviklingen gjorde at utdanning ble stadig viktigere. AOF endret seg parallelt med at kompetansesamfunnet utviklet seg og utviklet opplæringstilbud innen språk, fagutdanning og stadig mer arbeidsrettet opplæringstilbud..

AOF tilbyr i dag opplæring og utdanning til alle med hovedfokus på basiskompetanse, språk, HMS, videregående opplæring, fagskole og enkelte høyskoletilbud i tillegg til opplæring for våre medlemsorganisasjoner. AOF har et bredt samarbeid med bedrifter, partene i arbeidslivet og offentlige myndigheter med ansvar for utdanningsfeltet. AOF tilbyr kompetanseutvikling til alle som måtte trenge det, uavhengig av politisk eller sosialt ståsted. Samfunnsutviklingen og den teknologiske utviklingen krever stadig ny kompetanse. Derfor er er AOF arbeidslivets kompetansepartner.

Kataloger

  • Informasjon til kursdeltakere og studenter ved AOF Norge om koronavirus
  • Toppskolering for medlemmer og tillitsvalgte
  • Kurskatalog 2019
  • Toppskolering for medlemmer og tillitsvalgte
  • AOF har lang erfaring som en av landets største og eldste tilbydere av helse-, miljø og sikkerhetsopplæring, en erfaring som går helt tilbake til stiftelsesåre
  • Last ned kalenderen - og få full oversikt over kurs og søknadsfrister.
  • Arbeidsmiljø grunnutdanning

Vi søker veiledere til våre kurs

Vi søker veiledere fra hele fylket til våre kurs.

Vi arrangerer kurs i Geiranger, Kristiansund, Molde og Ålesund i tillegg til bedriftsinterne kurs på arbeidsplasser rundt omkring i fylket.

Om dette er av interesse for deg så send oss en e-post med din CV til mr@aof.no så tar vi kontakt for en nærmere samtale.

 

Ansatte

Sølvi Lid
Kontormedarbeider
Rune Sand
Patricia Tøgersen
Svein Rune Johannessen