Nett - UTVIDET Fagkurs for deg ansatt innen helse-og omsorgsfag

Kurs-id: 354218

Pris: 3499 kr

Nettkurs , Nettkurs
Kursstart Info: 01.01.2021 - 31.12.2021
Tid: 01:00 - 23:00
Påmeldingsfrist:
Kontaktperson: Turid Grav Indergaard
E-post: turid.indergaard@aof.no