Fagskoler

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. Utdanningene er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettede og praksisrelaterte. AOF har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere studier og jobb. Fagskoleutdanninger går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Hvorfor velge fagskole?

Det er mange gode grunner til å velge en fagskoleutdanning. Det de fleste studentene opplever er at undervisningen er lagt opp med vekt på praktisk arbeid, og at dine erfaringer fra tidligere verdsettes. Fagskolene har tette bånd til arbeidslivet, som også er med på å utvikle skolenes utdanninger. Målet er at man under utdanningen skal få erfare hvordan faget fungerer i praksis.

En fagskoleutdanning vil gi deg den praktiske kompetansen du trenger for å kunne fungere i arbeidslivet fra dag én, Samtidig har du en solid plattform for videre utdanning hvis du en skulle ønske det.

 « Alice Wullum var student ved AOF Oslo og Akershus sin HMS fagskole. Da Alice fortalt om sine planer om å ta denne utdanningen ble hun advart, "dette vil bli kjedelig". Alice kan nå avkrefte dette. Hovedfokus er lovverket knyttet til helse, miljø og sikkerhet. I denne sammenheng har tema som etikk, moral og bedriftsorganisasjon vært viktige emner. Det har også vært lagt stor vekt på formidling og kommunikasjon. Alice mener at evnen til god kommunikasjon og formidling er "alfa og omega" i møtet med mennesker på arbeidsplasser. I utdanningen trenes det på dette gjennom rollespill hvor de får tilbakemelding fra veileder og andre kursdeltakere. På denne måten lærer en om konfliktløsning, og å se seg selv i møtet med andre mennesker. Alice vil bruke utdanning som en del av en bachelor graden. I den forbindelse er det viktig at også fagskolestudier, som er Høyere yrkesaktiv utdanning, gir studiepoeng som i annen høyere utdanning. Som HMS-rådgiver kan du jobbe i både offentlige og private bedrifter. Et stadig økende fokus på HMS som grunnlag for økonomisk stabilitet og vekst, gjør at etterspørselen etter kvalifiserte HMS-rådgivere også er økende. »
-